Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý hợp đồng; quản lý đấu thầu; hợp đồng kinh tế; hợp đồng xây dựng; đấu thầu trong xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!