Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý thời gian và tiến độ dự án; các phương pháp lập tiến độ; tối ưu hóa tiến độ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!