• Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

    Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

    Ebook "Công nghệ vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và công nghệ vật liệu; Sản xuất vật liệu kim loại; Đúc kim loại; Gia công kim loại bằng biến dạng; Luyện kim bột;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     124 p hdu 22/10/2023 132 0

  • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

    Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

    Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn kim loại; Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Công nghệ vật liệu polyme; Công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại; Công nghệ vật liệu tổ hợp; Những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     144 p hdu 22/10/2023 140 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu rời (cát, đá); xác định cường độ của đá dăm; xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006; xác định độ hao mòn Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006; xác...

     107 p hdu 22/10/2023 71 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ; các công tác quản lý, khai thác công trình đường bộ; các quy định về hoạt động thí nghiệm kiểm định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

     72 p hdu 22/10/2023 60 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các hư hỏng thường gặp của đường ô tô; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt đường trong quá trình khai thác; phân loại đường về mặt sử dụng; đánh giá mức độ...

     149 p hdu 22/10/2023 68 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các thí nghiệm kiểm tra bê tông nhựa; các thí nghiệm kiểm tra bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

     62 p hdu 22/10/2023 64 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các khái niệm; yêu cầu về quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ; nội dung bảo trì công trình đường bộ; trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

     46 p hdu 22/10/2023 67 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: khái niệm, mục đích nghiên cứu, hệ thống khai thác vận tải đường ô tô, những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

     39 p hdu 22/10/2023 74 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất kết dính (nhựa đường, xi măng); kiểm tra chất lượng xi măng; kiểm tra chất lượng nhựa đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

     80 p hdu 22/10/2023 78 0

  • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

    Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công; kiểm tra chất lượng các lớp áo đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

     108 p hdu 22/10/2023 75 0

  • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

    Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

    Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các tiêu chuẩn đánh giá dự án thành công; các bí quyết dẫn đến sự thành công của dự án; các nguyên nhân gây ra thất bại của dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

     7 p hdu 22/10/2023 67 0

  • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

    Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

    Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: giá thành dự án; kiểm soát giá thành dự án; chi phí dự án; cơ cấu phân chia chi phí; ngân sách dự án; quá trình hình thành giá của dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

     29 p hdu 22/10/2023 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu