Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: lập kế hoạch dự án; cơ cấu phân chia công việc (WBS); cơ cấu tổ chức dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!