• Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 1

  Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 1

  Tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời đại Minh Trị: Phát sinh nước Nhật hiện đại; Những khó khăn của công cuộc hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   24 p hdu 26/03/2024 54 0

 • Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 2

  Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cuộc phục hoạt kinh tế Nhật: Cần lao và may mắn; Cuộc phục sinh kinh tế; Thỏa hiệp hòa bình; Những liên lạc ngoại giao từ ngày độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p hdu 26/03/2024 55 0

 • Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 1

  Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 1

  Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn đánh giá sự phát triển con người vùng Tây Bắc; những vấn đề cơ bản phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   210 p hdu 26/03/2024 58 0

 • Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 2

  Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 2

  Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc; những quan điểm về giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hdu 26/03/2024 51 0

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 1

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm về du lịch và du khách, các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch, động cơ và loại hình du lịch.

   120 p hdu 26/03/2024 52 0

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 2

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều kiện phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

   97 p hdu 26/03/2024 53 0

 • Ebook International handbook on the economics of tourism: Part 1 - Larry Dwyer, Peter Forsyth

  Ebook International handbook on the economics of tourism: Part 1 - Larry Dwyer, Peter Forsyth

  Part 1 of ebook "International handbook on the economics of tourism" provides readers with contents including: tourism demand and forecasting; tourism supply; tourism transport; microfoundations of tourist choice; tourism demand forecasting; structure conduct performance and industrial organisation in tourism; travel and tourism intermediaries; airline alliances and tourism;...

   267 p hdu 26/03/2024 30 0

 • Ebook International handbook on the economics of tourism: Part 2 - Larry Dwyer, Peter Forsyth

  Ebook International handbook on the economics of tourism: Part 2 - Larry Dwyer, Peter Forsyth

  Continued part 1, part 2 of ebook "International handbook on the economics of tourism" provides readers with contents including: tourism taxation and infrastructure; taxation of travel and tourism; public sector investment in tourism infrastructure; evaluation for policy making; tourism satellite accounts; economic evaluation of special events; valuation of tourism’s natural resources; tourism information technology; tourism destination...

   247 p hdu 26/03/2024 26 0

 • Ebook City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts - Part 1

  Ebook City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts - Part 1

  Part 1 of ebook "City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts" provides readers with contents including: urban tourism precincts; the evolution of the tourism precinct; places and people; urban tourism precincts; precincts within the urban form; the structure and form of urban tourism precincts; contribution of urban precincts to the urban economy; the tourist experience of precincts;...

   221 p hdu 26/03/2024 30 0

 • Ebook City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts - Part 2

  Ebook City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "City spaces - Tourist places: Urban tourism precincts" provides readers with contents including: conflicts and politics in precinct development; visitor–host relationships; precinct planning and design, management and marketing; Grote market Groningen; darling harbour; Sheffield city centre; exploiting the benefits of world heritage listing; lessons for theory and practice;...

   179 p hdu 26/03/2024 30 0

 • Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 2: Nghiệp vụ chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 2: Nghiệp vụ chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 2: Nghiệp vụ chế biến món ăn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát món ăn và chế biến món ăn; phương pháp chế biến món ăn; kỹ thuật sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu; kỹ thuật chế biến và trang trí món ăn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hdu 26/03/2024 30 0

 • Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 3: Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 3: Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 3: Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lập kế hoạch chế biến món ăn; tổ chức hoạt động chế biến món ăn; giám sát hoạt động sơ chế và chuẩn bị thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hdu 26/03/2024 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi