Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 1

Phần 1 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm về du lịch và du khách, các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch, động cơ và loại hình du lịch.