• Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng nhằm tìm ra các thách thức, tồn tại để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0.

   12 p hdu 22/10/2023 24 0

 • Nghiên cứu tác động của cảm nhận tính chân thực tới ý định quay trở lại điểm đến của du khách

  Nghiên cứu tác động của cảm nhận tính chân thực tới ý định quay trở lại điểm đến của du khách

  Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính để nghiên cứu tác động của động cơ văn hóa, tính chân thực đến ý định quay trở lại điểm đến của du khách. Trên cơ sở kết quả thu được, các hàm ý về lý thuyết và quản lý được đưa ra thảo luận nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao tỉ lệ quay trở lại của du khách.

   12 p hdu 22/10/2023 22 0

 • Nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng di động du lịch của du khách

  Nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng di động du lịch của du khách

  Mục tiêu của bài viết nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng của du khách đối với ứng dụng di động du lịch. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng kết hợp trong nghiên cứu.

   14 p hdu 22/10/2023 26 0

 • Đánh giá của du khách và sinh viên du lịch về tầm quan trọng của Kỹ năng mềm và Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch

  Đánh giá của du khách và sinh viên du lịch về tầm quan trọng của Kỹ năng mềm và Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch

  Bài viết Đánh giá của du khách và sinh viên du lịch về tầm quan trọng của kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch trình bày đánh giá sự nhận thức và đánh giá của du khách và sinh viên du lịch về tầm quan trọng của kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch.

   22 p hdu 22/10/2023 24 0

 • Phân tích thực trạng phát triển lĩnh vực dịch vụ lữ hành vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

  Phân tích thực trạng phát triển lĩnh vực dịch vụ lữ hành vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

  Bài viết "Phân tích thực trạng phát triển lĩnh vực dịch vụ lữ hành vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung" phân tích sự phát triển của dịch vụ lữ hành của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung gắn liền với việc khai thác những lợi thế về tài nguyên du lịch như biển, đảo, vị trí địa lý và yếu tố văn hóa. Trên cơ sở đó đưa...

   7 p hdu 22/10/2023 10 0

 • Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành

  Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành

  Nghiên cứu "Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành" sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành hiểu rõ hơn về lợi ích chuyển đổi số đồng thời phát triển đồng bộ trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực lữ hành và những thay đổi cải tiến cần có trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyên ngành lữ hành.

   8 p hdu 22/10/2023 32 0

 • Du lịch cộng đồng các vùng dân tộc thiểu số góp phần thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

  Du lịch cộng đồng các vùng dân tộc thiểu số góp phần thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

  Thông qua việc nghiên cứu trường hợp về hoạt động du lịch cộng đồng của người Mường và người Thái ở Hòa Bình, tác giả muốn nhấn mạnh tính hiệu quả của loại hình du lịch này đối với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

   8 p hdu 22/10/2023 27 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam

  Bài viết "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam" được tác giả thực hiện nhằm phân tích những cơ hội của ngành du lịch, đặc biệt là cơ hội phát triển du lịch thông minh ở Việt Nam.” Đồng thời phân tích những thách thức mà ngành du lịch phải đối mặt trong thời đại công nghệ số, từ đó có thể...

   5 p hdu 22/10/2023 14 0

 • Phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh

  Phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh

  Bài viết "Phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh" phân tích thực trạng phát triển hiện nay của du lịch di sản, đồng thời nêu lên tính thiết thực của phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh.

   9 p hdu 22/10/2023 28 0

 • Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam

  Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam

  Nghiên cứu "Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam" được thực hiện nhằm phân tích thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên cơ sở đó, xác định những mặt đạt được, những mặt hạn chế của phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các kiến nghị...

   7 p hdu 22/10/2023 19 0

 • Nghiên cứu những yếu tố tiền đề cho việc phát triển du lịch xanh ở Việt Nam

  Nghiên cứu những yếu tố tiền đề cho việc phát triển du lịch xanh ở Việt Nam

  Hiện nay, khi nhắc đến phát triển du lịch bền vững, chúng ta thấy xuất hiện một khái niệm mới là “phát triển du lịch xanh”, tuy nhiên, để phát triển du lịch xanh chúng ta cần xác định cụ thể các điều kiện triển khai là gì. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố cụ thể cần tập trung cho việc xây dựng,...

   8 p hdu 22/10/2023 30 0

 • Phát triển bền vững du lịch cộng đồng ở Việt Nam

  Phát triển bền vững du lịch cộng đồng ở Việt Nam

  Nghiên cứu "Phát triển bền vững du lịch cộng đồng ở Việt Nam" sẽ phân tích sâu hơn thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam, chỉ ra những hạn chế, bất cập, đề xuất các giải pháp để loại hình du lịch này phát triển bền vững trong thời gian tới.

   10 p hdu 22/10/2023 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu