• Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 1: Khái quát về tổ chức hoạt động của bộ phận chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 1: Khái quát về tổ chức hoạt động của bộ phận chế biến món ăn

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 1: Khái quát về tổ chức hoạt động của bộ phận chế biến món ăn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chức năng và nhiệm vụ của bộ phận chế biến món ăn; cơ cấu tổ chức của bộ phận chế biến món ăn; tiêu chuẩn đối với các chức danh quản lý và nhân...

   13 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 4: Quản lý thực đơn và nguyên liệu

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 4: Quản lý thực đơn và nguyên liệu

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 4: Quản lý thực đơn và nguyên liệu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quản lý thực đơn; quản lý nguyên liệu; an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chi phí thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hdu 26/03/2024 5 0

 • Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 5: Quản trị nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 5: Quản trị nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật

  Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 5: Quản trị nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quản trị nhân lực; quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật; bảo dưỡng và thanh lý trang thiết bị, dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 2 - Phân tích cơ hội và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 2 - Phân tích cơ hội và nghiên cứu marketing

  Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 2 - Phân tích cơ hội và nghiên cứu marketing" trình bày các nội dung kiến thức về: Phân tích thị trường; Hệ thống thông tin marketing; Nghiên cứu marketing; Phương pháp nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   9 p hdu 26/03/2024 5 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 3 - Hành vi mua của khách hàng

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 3 - Hành vi mua của khách hàng

  Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 3 - Hành vi mua của khách hàng" bao gồm các nội dung sau: Hành vi mua của khách hàng cá nhân; Hành vi mua của khách hàng tổ chức; Nhân tố ảnh hưởng hành vi mua của người tiêu dùng, các loại hành vi mua của người tiêu dùng, tiến trình thông qua quyết định mua,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   10 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 1 - Tổng quan về marketing du lịch

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 1 - Tổng quan về marketing du lịch

  Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 1 - Tổng quan về marketing du lịch" trình bày các nội dung kiến thức về: Các định nghĩa, khái niệm cơ bản; Định hướng và nguyên tắc cơ bản marketing du lịch; Những khác biệt của marketing du lịch; Môi trường marketing du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   19 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 5 - Kế hoạch marketing.

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 5 - Kế hoạch marketing.

  Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 5 - Kế hoạch marketing" trình bày các nội dung kiến thức về: Nội dung của kế hoạch marketing; Lập ngân sách marketing; Vai trò về chính sách sản phẩm; Khái niệm về sản phẩm; Nội dung xác định danh mục sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   36 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 4 - Marketing mục tiêu và chiến lược marketing

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 4 - Marketing mục tiêu và chiến lược marketing

  Bài giảng "Marketing du lịch: Chương 4 - Marketing mục tiêu và chiến lược marketing" bao gồm các nội dung sau: Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Xác định vị thế; Chiến lược marketing. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   23 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 2 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 2 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn hóa dịch vụ; Đặc điểm của Marketing dịch vụ; Khái niệm về quản trị dịch vụ trong quản trị Nhà hàng khách sạn; Chiến lược quản trị dành cho kinh doanh dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hdu 26/03/2024 6 0

 • Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam

  Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam

  "Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam" trình bày tổng quan về toàn cầu hóa kinh tế và ngành dịch vụ; thực trạng phát triển ngành dịch vụ Việt Nam trong những năm qua; bài học kinh nghiệm cho quá trình hội nhập; xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay; mục tiêu và giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam...

   46 p hdu 26/03/2024 7 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 3 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 3 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 3 Môi trường Marketing du lịch, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nhân tố chính ảnh hưởng đến ngành du lịch toàn cầu; Môi trường vi mô; Môi trường vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hdu 26/03/2024 5 0

 • Bài giảng Marketing du lịch: Chương 1 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 1 - Trần Lan Hương

  Bài giảng Marketing du lịch: Chương 1 Marketing và Marketing Du lịch, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm: Marketing vs Marketing Du lịch; Tầm quan trọng của Marketing trong du lịch; Trình tự quá trình Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hdu 26/03/2024 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi