• Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 1

  Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 1

  Một trong những đặc điểm của cuốn từ điển này là nó có những ghi chú thư mục rất tỉ mỉ cùng các phần chú giải cho mỗi thư mục. Đây là công trình được biên soạn công phu với sự cộng tác của các chuyên gia Pháp và nhiều nước khác. Cuốn từ điển bao quát được nhiều khu vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc...

   511 p hdu 22/10/2023 101 0

 • Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 2

  Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 2

  Tài liệu "Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới" thể hiện các biểu tượng với phụ đề các huyền thoại, chiêm mộng, phong tục, cử chỉ, dạng thể, các hình, màu sắc, con số, bao quát được nhiều khu vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, thần thoại học, tôn giáo học.... Mời các bạn...

   578 p hdu 22/10/2023 77 0

 • Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 1

  Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 1

  Tài liệu "Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về vùng đất Hoa Anh và Phủ Phú Yên; Di tích và văn hóa vật thể; Các ngành nghề truyền thống: Nghề nông, nghề chăn nuôi, nghề thủ công, nghề nuôi trồng thủy sản, nghề làm nước mắm, nghề đi địu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   66 p hdu 22/10/2023 78 0

 • Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 2

  Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa phi vật thể; Phong tục, lễ hội, tín ngưỡng dân gian; Nghi thức vòng đời người; Văn học dân gian; Tri thức dân gian; Trò chơi dân gian; Vè Các lái; Vè Giáp Tý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p hdu 22/10/2023 68 0

 • Ebook Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang: Phần 1

  Ebook Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang" trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, tên gọi, nguồn gốc tộc người, địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế truyền thống, tổ chức xã hội của người Cờ Lao ở Hà Giang.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p hdu 22/10/2023 79 0

 • Ebook Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang: Phần 2

  Ebook Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang" tiếp tục giới thiệu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Cờ Lao như: nhà ở, trang phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, trò chơi dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p hdu 22/10/2023 73 0

 • Ebook Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective - Part 2

  Ebook Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective" has presents the following content: quality of life in tourism and its impact on tourists’ well-being; cases studies - from theory to practice on quality of life in tourism; seniors - quality of life and travel/tourism; the blue flag label as a tool to improve the quality of life in the sun-and-sand tourist...

   127 p hdu 22/10/2023 37 0

 • Ebook Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective - Part 1

  Ebook Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective - Part 1

  Part 1 of ebook "Best practices in hospitality and tourism marketing and management: A quality of life perspective" has presents the following content: quality of life (QOL) in hospitality and tourism marketing and management - an approach to the research published in high impact journals; quality of life in tourism and its impact on local community; tourism development as a resident-tourist exchange process - an economic theoretic...

   242 p hdu 22/10/2023 35 0

 • Ebook Visitor management in tourism destinations: Part 1

  Ebook Visitor management in tourism destinations: Part 1

  Part 1 of ebook "Visitor management in tourism destinations" provides readers with contents including: introduction and foundation; critical concepts in visitor management; meeting the challenge of managing visitor experiences at tourism attractions; the social and political dimensions of visitor management - rural home-based accommodations;...

   97 p hdu 22/10/2023 36 0

 • Ebook Visitor management in tourism destinations: Part 2

  Ebook Visitor management in tourism destinations: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Visitor management in tourism destinations" provides readers with contents including: current issues in visitor management; the state of the art in guiding and interpretation; tourist behaviour, vandalism and stakeholder responses; using heritage interpretation to manage film-induced tourism at heritage visitor attractions;...

   113 p hdu 22/10/2023 34 0

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 3: Đăng ký khách sạn và dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 3: Đăng ký khách sạn và dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 3: Đăng ký khách sạn và dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: đăng ký khách sạn; quy trình làm thủ tục đăng ký khách sạn; dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú; quy trình giải quyết phàn nàn của khách;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   13 p hdu 22/10/2023 24 0

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 2: Chào bán dịch vụ khách sạn và đặt buồng

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 2: Chào bán dịch vụ khách sạn và đặt buồng

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 2: Chào bán dịch vụ khách sạn và đặt buồng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: khái niệm chào bán dịch vụ, vai trò và yêu cầu đối với nhân viên lễ tân trong chào bán dịch vụ; đặt buồng; kế hoạch kinh doanh buồng và dự báo buồng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   16 p hdu 22/10/2023 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi