• Ebook Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới: Phần 2 - Võ Văn Thành

  Ebook Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới: Phần 2 - Võ Văn Thành

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới" trình bày nội dung về: di sản văn hóa phi vật thể thế giới - Nhã Nhạc cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Nghệ thuật Ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Hát Xoan ở Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Nghệ...

   82 p hdu 27/08/2023 83 0

 • Một giải pháp nâng cao hiệu quả tìm đường và thông báo điểm lân cận ứng dụng cho hệ thống du lịch thông minh

  Một giải pháp nâng cao hiệu quả tìm đường và thông báo điểm lân cận ứng dụng cho hệ thống du lịch thông minh

  Bài viết Một giải pháp nâng cao hiệu quả tìm đường và thông báo điểm lân cận ứng dụng cho hệ thống du lịch thông minh trình bày chi tiết giải pháp nâng cao hiệu quả tìm đường bằng cách gắn thêm địa điểm cùng thông tin vào bản đồ quy hoạch, chuyển sang bản đồ số và nhúng trong Google Maps - AMG (Adding new places to planing Map and embedding into Google...

   8 p hdu 27/08/2023 33 0

 • Giải pháp tăng cường quảng bá du lịch nông thôn ở Việt Nam

  Giải pháp tăng cường quảng bá du lịch nông thôn ở Việt Nam

  Bài viết Giải pháp tăng cường quảng bá du lịch nông thôn ở Việt Nam khái quát chung thực trạng xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn từ góc độ hộ kinh doanh du lịch và du khách. Kết quả cho thấy, mặc dù có tiềm năng rất lớn cho phát triển du lịch nông thôn nhưng công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đa dạng phương...

   8 p hdu 27/08/2023 32 0

 • Vietnam sea festival in tourism development

  Vietnam sea festival in tourism development

  Festivals are an element of culture and are closely associated with the community. Among the types of festivals, the sea festival exists in many localities of Vietnam with different types of festivals. The author’s article is based on the analysis of the types of sea festivals in Vietnam, thereby proposing some solutions to contribute to the conservation and promotion of the festival heritage value for tourism development in Vietnam’s...

   8 p hdu 27/08/2023 39 0

 • Tác động của tỷ giá hối đoái tới lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam

  Tác động của tỷ giá hối đoái tới lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam

  Bài viết Tác động của tỷ giá hối đoái tới lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái tới hoạt động du lịch quốc tế thông qua việc sử dụng mô hình lực hấp dẫn với dữ liệu mảng về du lịch từ 32 quốc gia trên thế giới tới Việt Nam trong những năm 2000 – 2018.

   10 p hdu 27/08/2023 28 0

 • Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

  Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

  Bài viết đề cập phân tích thực tiễn trên thế giới và trong nước về việc sử dụng blockchain trong du lịch; tổng hợp và khái quát hóa xu hướng chung và lợi thế ứng dụng blockchain; đồng thời dự báo triển vọng của blockchain theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong điều kiện Việt Nam.

   14 p hdu 27/08/2023 32 0

 • Phát triển du lịch thông minh dựa trên dự đoán ý định sử dụng ứng dụng di động du lịch: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam

  Phát triển du lịch thông minh dựa trên dự đoán ý định sử dụng ứng dụng di động du lịch: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam

  Bài viết Phát triển du lịch thông minh dựa trên dự đoán ý định sử dụng ứng dụng di động du lịch: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng mobile apps du lịch trên cơ sở vận dụng lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ 2 (UTAUT2).

   10 p hdu 27/08/2023 35 0

 • Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và những cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam

  Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và những cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam

  Bài viết Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và những cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam trình bày kết quả phân tích tổng quan các kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông nghiệp trên thế giới và những cơ hội, thách thức cho phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số gợi ý về định hướng...

   11 p hdu 27/08/2023 32 0

 • Lượng giá kinh tế giá trị du lịch từ các hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc

  Lượng giá kinh tế giá trị du lịch từ các hệ sinh thái biển đảo Phú Quốc

  Mục tiêu của bài báo này là ước tính được giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch sinh thái tại Phú Quốc, góp phần làm rõ tiềm năng du lịch sinh thái tại đây, giúp các nhà quản lý nhận biết được giá trị du lịch sinh thái tại khu vực này và mức cầu du lịch của du khách, từ đó xây dựng thị trường du lịch và khai thác giá trị du lịch phù...

   11 p hdu 27/08/2023 28 0

 • Factors influencing Vietnamese tourists’ intention to participate in ecotourism

  Factors influencing Vietnamese tourists’ intention to participate in ecotourism

  This study was conducted to identify and evaluate the factors affecting the intention to participate in ecotourism of tourists in Vietnam by integrating Theory of Reasoned Behavior (TRB), Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM) and Social Identity Theory (SIT) with an addition of four factors including ‘environmental concern’, ‘advertising’, ‘past experience’ and ‘eWOM’. By applying Partial Least...

   13 p hdu 27/08/2023 37 0

 • Mức độ sẵn sàng về con người và tổ chức trong chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lữ hành - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

  Mức độ sẵn sàng về con người và tổ chức trong chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lữ hành - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

  Nghiên cứu "Mức độ sẵn sàng về con người và tổ chức trong chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lữ hành - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng" nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng về con người và tổ chức trong chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các tiêu chí thuộc Khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển...

   12 p hdu 27/08/2023 26 0

 • Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam

  Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam

  Bài viết "Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam" trình bày về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cần phải được đầu tư và hỗ trợ nhiều. Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động của ngành và thực hiện Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại...

   11 p hdu 27/08/2023 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi