Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 2: Chào bán dịch vụ khách sạn và đặt buồng

Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 2: Chào bán dịch vụ khách sạn và đặt buồng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: khái niệm chào bán dịch vụ, vai trò và yêu cầu đối với nhân viên lễ tân trong chào bán dịch vụ; đặt buồng; kế hoạch kinh doanh buồng và dự báo buồng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!