Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 4: Làm thủ tục trả buồng và kiểm toán đêm

Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 4: Làm thủ tục trả buồng và kiểm toán đêm. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: làm thủ tục trả buồng; một số phương thức thanh toán; khái quát về kiểm toán đêm và quy trình kiểm toán đêm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!