• Quản lý văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

  Quản lý văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

  Để đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và xa hơn là hướng đến mục tiêu Việt Nam trở thành cường quốc du lịch của thế giới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Bài viết "Quản lý văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững" đề cập đến một số giải pháp mang tính đột phá dựa trên sự gắn kết giữa...

   8 p hdu 22/10/2023 27 0

 • Quảng bá điểm đến - chìa khoá vàng để xây dựng thương hiệu du lịch

  Quảng bá điểm đến - chìa khoá vàng để xây dựng thương hiệu du lịch

  Bài viết "Quảng bá điểm đến - chìa khoá vàng để xây dựng thương hiệu du lịch" đề xuất và xây dựng các nội dung quảng bá từ chính hoạt động trải nghiệm của khách du lịch thực tế, từ việc xây dựng chương trình truyền hình thực tế và thu thập phản hồi tích cực từ khách du lịch,...

   9 p hdu 22/10/2023 23 0

 • Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" giới thiệu với các em học sinh, các bạn đọc về đặc điểm thiên nhiên đất nước Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 nội dung chính sau: Non xanh nước biếc nói về đặc điểm địa hình, núi non sông ngòi, đồng bằng, đảo và quần đảo; Đất nước ta đẹp giới thiệu về các điểm du lịch, tài nguyên du...

   78 p hdu 23/09/2023 61 0

 • Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" trình bày về Đất nước ta giàu nêu lên các tài nguyên trên mặt và trong lòng đất. Những kiến thức nêu trên hầu hết được trình bày thông qua các câu chuyện để các em học sinh tiếp thu được dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hdu 23/09/2023 53 0

 • Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 2

  Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Vietnam: The land and the people (Fourth update edition)" provides readers with content including: international relations; Vietnamese diplomacy; communications and post; cities and provinces, tourist information;...

   128 p hdu 23/09/2023 58 0

 • Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 1

  Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Vietnam: The land and the people (Fourth update edition)" provides readers with content including: the Vietnamese nation; the economy; education, training, public health, science, technology, the press, sports, culture; the Vietnamese language; publishing houses, libraries, museums; culture and the masses; physical education and sports;...

   225 p hdu 23/09/2023 58 0

 • Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 1

  Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 1

  Part 1 of ebook "Understanding the hospitality consumer" provides readers with content including: setting the context for the study of hospitality consumption; consuming hospitality services; the key perspectives seen as complementary to an understanding of hospitality consumer behaviour; social and cultural influences on hospitality consumer behaviour; the influence of reference groups on hospitality consumers;...

   152 p hdu 23/09/2023 51 0

 • Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 2

  Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Understanding the hospitality consumer" provides readers with content including: understanding the hospitality consumer in contemporary society and beyond; postmodern consumers of hospitality services; researching contemporary hospitality behaviour; researching contemporary hospitality behaviour; hospitality implications of the revolution in consumption;...

   118 p hdu 23/09/2023 50 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các loại hình kinh doanh lưu trú; khái niệm, đặc điểm, phân loại và xếp hạng khách sạn; đặc điểm, vai trò và vị trí của ngành khách sạn; sơ lược sự hình thành và lịch sử phát...

   28 p hdu 23/09/2023 56 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn trên thế giới; các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hdu 23/09/2023 56 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ; hoạt động của các bộ phận chức năng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   14 p hdu 23/09/2023 46 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn; cơ cấu tổ chức của khách sạn; một số mô hình cơ cấu tổ chức điển hình của khách sạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p hdu 23/09/2023 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi