Ebook Giao tiếp thông minh và tài ứng xử: Phần 1

Phần 1 cuốn "Giao tiếp thông minh và tài ứng xử" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khẩu khí và tài hoa, khẩu khí và sự may rủi, tài ăn nói và khí chất của người thành đạt, tài ăn nói ứng xử với cấp trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.