Ebook Giao tiếp thông minh và tài ứng xử: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giao tiếp thông minh và tài ứng xử" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tài ăn nói, khích lệ cấp dưới; nâng cao khả năng ăn nói, sức hấp dẫn của nhân cách trong giao tiếp xã hội, sức hấp dẫn của tình cảm trong tiếp xúc, năng lực phương vụ trong giao tiếp xã hội, giao tiếp bằng cả tấm lòng, giao tiếp với khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.