Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 7: Quản lý doanh thu và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận lễ tân

Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 7: Quản lý doanh thu và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận lễ tân. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: quản lý doanh thu; các phương pháp xác định giá buồng; đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận lễ tân; các báo cáo lễ tân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!