Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 3: Đăng ký khách sạn và dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú

Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn - Chương 3: Đăng ký khách sạn và dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: đăng ký khách sạn; quy trình làm thủ tục đăng ký khách sạn; dịch vụ hỗ trợ khách lưu trú; quy trình giải quyết phàn nàn của khách;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!