Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cuộc phục hoạt kinh tế Nhật: Cần lao và may mắn; Cuộc phục sinh kinh tế; Thỏa hiệp hòa bình; Những liên lạc ngoại giao từ ngày độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.