Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 2

Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc; những quan điểm về giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!