Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 2: Nghiệp vụ chế biến món ăn

Bài giảng Quản trị chế biến món ăn (Food processing management) - Chương 2: Nghiệp vụ chế biến món ăn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát món ăn và chế biến món ăn; phương pháp chế biến món ăn; kỹ thuật sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu; kỹ thuật chế biến và trang trí món ăn;... Mời các bạn cùng tham khảo!