• Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung: Hóa dẻo, nén ép gỗ; gỗ polyme phức hợp và vật liệu phức hợp gỗ nhựa, xử lý chống cháy cho gỗ và sản phẩm từ gỗ, một số phương pháp biến tính bề mặt dỗ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hdu 26/02/2024 43 0

 • Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan và cơ sở lý luận về biến tính gỗ, xử lý chống biến màu cho gỗ, xử lý ổn định khích thước gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p hdu 26/02/2024 48 0

 • Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 1

  Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Structural engineering reference manual" provides readers with contents including: Chapter 1 - Reinforced concrete design; Chapter 2 - Foundations and retaining structures; Chapter 3 - Prestressed concrete design; Chapter 4 - Structural steel design;...

   243 p hdu 26/02/2024 43 0

 • Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 2

  Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Structural engineering reference manual" provides readers with contents including: Chapter 5 - Timber design; Chapter 6 - Reinforced masonry design; Chapter 7 - Lateral forces; Chapter 8- Bridge design;...

   271 p hdu 26/02/2024 39 0

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook "Công nghệ vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và công nghệ vật liệu; Sản xuất vật liệu kim loại; Đúc kim loại; Gia công kim loại bằng biến dạng; Luyện kim bột;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p hdu 22/10/2023 173 0

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn kim loại; Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Công nghệ vật liệu polyme; Công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại; Công nghệ vật liệu tổ hợp; Những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p hdu 22/10/2023 193 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các tiêu chuẩn đánh giá dự án thành công; các bí quyết dẫn đến sự thành công của dự án; các nguyên nhân gây ra thất bại của dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   7 p hdu 22/10/2023 91 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: giá thành dự án; kiểm soát giá thành dự án; chi phí dự án; cơ cấu phân chia chi phí; ngân sách dự án; quá trình hình thành giá của dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p hdu 22/10/2023 104 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản về rủi ro; quản lý rủi ro dự án; quy trình quản lý rủi ro; các bước chính trong quá trình quản lý rủi ro; lập kế hoạch quản lý rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hdu 22/10/2023 74 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: lập kế hoạch dự án; cơ cấu phân chia công việc (WBS); cơ cấu tổ chức dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p hdu 22/10/2023 86 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý hợp đồng; quản lý đấu thầu; hợp đồng kinh tế; hợp đồng xây dựng; đấu thầu trong xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p hdu 22/10/2023 78 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: tầm quan trọng của quá trình thi công; các bước trong quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức nghiệm thu công trình; thủ tục giám sát giá thành công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p hdu 22/10/2023 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu680978107vi