• Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook "Công nghệ vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và công nghệ vật liệu; Sản xuất vật liệu kim loại; Đúc kim loại; Gia công kim loại bằng biến dạng; Luyện kim bột;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p hdu 22/10/2023 132 0

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn kim loại; Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Công nghệ vật liệu polyme; Công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại; Công nghệ vật liệu tổ hợp; Những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p hdu 22/10/2023 140 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Các nguyên nhân dẫn đến dự án thành công và gây ra thất bại của dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các tiêu chuẩn đánh giá dự án thành công; các bí quyết dẫn đến sự thành công của dự án; các nguyên nhân gây ra thất bại của dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   7 p hdu 22/10/2023 67 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: giá thành dự án; kiểm soát giá thành dự án; chi phí dự án; cơ cấu phân chia chi phí; ngân sách dự án; quá trình hình thành giá của dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p hdu 22/10/2023 73 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản về rủi ro; quản lý rủi ro dự án; quy trình quản lý rủi ro; các bước chính trong quá trình quản lý rủi ro; lập kế hoạch quản lý rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hdu 22/10/2023 48 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: lập kế hoạch dự án; cơ cấu phân chia công việc (WBS); cơ cấu tổ chức dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p hdu 22/10/2023 51 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý hợp đồng; quản lý đấu thầu; hợp đồng kinh tế; hợp đồng xây dựng; đấu thầu trong xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p hdu 22/10/2023 46 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: tầm quan trọng của quá trình thi công; các bước trong quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức nghiệm thu công trình; thủ tục giám sát giá thành công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p hdu 22/10/2023 49 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: dự án; quản lý dự án; chủ nhiệm dự án; quản lý dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p hdu 22/10/2023 42 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý thời gian và tiến độ dự án; các phương pháp lập tiến độ; tối ưu hóa tiến độ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   61 p hdu 22/10/2023 45 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: chi phí của chất lượng; chất lượng sản phẩm xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng; quá trình quản lý chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hdu 22/10/2023 45 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: hệ thống kiểm soát; tiến độ ngang và đồ thị thể hiện tiến trình thực hiện dự án tích lũy theo thời gian; đo lường tiến trình thực hiện dự án; kiểm soát tiến độ dự án; đánh giá trạng thái dự...

   27 p hdu 22/10/2023 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu680978107vi