• Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Cơ kỹ thuật Chương 4: Cơ cấu bánh răng trình bày đại cương về truyền động bánh răng, các thông số hình học cơ bản của bánh răng thân khai tiêu chuẩn, đường ăn khớp – cung ăn khớp – hệ số trùng khớp, sự trượt của các răng, những phương pháp chế tạo bánh răng thân khai, bánh răng trụ tròn răng nghiêng, phân tích lực trên bánh răng...

   47 p hdu 10/01/2017 409 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 5 - Ảnh hưởng sinh học của độc chất. Chương này trình bày những nội dung như: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu; sự phân tán độc chất. Mời các bạn tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 412 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 6 - Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất. Các nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 479 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 4 - Độc chất học môi trường. Chương này trình bày những nội dung như: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất, tích lũy sinh học, hậu quả của tích lũy sinh học, các yếu tố ảnh...

   32 p hdu 10/01/2017 432 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 1 - Giới thiệu về độc chất học. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản sau: Định nghĩa độc chất, đường đi và ảnh hưởng của độc chất, các nguyên lý và khái niệm độc chất, các quy định về độc chất học, mối tương quan giữa độc chất học và các ngành khác, mối tương quan giữa liều lượng và phản ứng,... Mời tham khảo.

   27 p hdu 10/01/2017 459 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 3 - Đường đi của độc chất. Những nội dung chính trong chương học này gồm: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 437 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 "Một số nguyên lý về độc chất học môi trường". Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển ngành Độc chất học môi trường, các nguyên lý về độc chất môi trường, kiểm soát độc chất trong môi trường, các bước đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sinh vật,...

   38 p hdu 10/01/2017 523 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 8 - Loại thải độc chất. Nội dung chính chương này gồm có: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p hdu 10/01/2017 435 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 7 - Sự đồng hóa độc chất. Chương này trình bày một số nội dung sau: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và trong dịch lỏng của...

   42 p hdu 10/01/2017 513 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 9 - Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p hdu 10/01/2017 446 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 5: Các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong khoa học môi trường. Chương này trình bày một số nội dung như: Chọn mẫu khảo sát, một số cách chọn mẫu xác xuất thông dụng, chọn phương pháp tiếp cận khảo sát, một số phương pháp tiếp cận thông dụng, đặt giả thiết nghiên nghiên cứu,......

   35 p hdu 10/01/2017 455 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 8: Kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Mô hình khái niệm và tính tương tác, sử dụng các công cụ hình ảnh trong trong viết báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, ngôn ngữ khoa học, trích dẫn khoa học, thiết kế và trình bày một báo cáo khoa học.

   14 p hdu 10/01/2017 430 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu