Ebook Công nghệ sinh học môi trường (Tập 1: Công nghệ xử lý nước thải): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Nước thải và các quá trình sinh học xảy ra trong nước thải, các phương pháp sơ bộ xử lý nước thải, công nghệ sinh học xử lý nước ô nhiễm và nước thải, xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.