• Ebook Thiết kế đường ô tô (Tập 2 - Nền mặt đường và công trình thoát nước): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô (Tập 2 - Nền mặt đường và công trình thoát nước): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, gia cố chống xói rãnh, dốc nước và bậc nước, rãnh tập trung nước,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   131 p hdu 28/09/2020 2 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô (Tập 2 - Nền mặt đường và công trình thoát nước): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô (Tập 2 - Nền mặt đường và công trình thoát nước): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thiết kế nền đường, cấu tạo nền đường trong trường hợp thông thường, tính toán độ lún của nền đắp, chế độ thủy nhiệt của nền đường, cấu tạo áo đường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   116 p hdu 28/09/2020 2 0

 • Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93 thông tin đến các bạn một số bài viết như: quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng, các vấn đề lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý; vai trò của chứng chỉ quy hoạch một công cụ kiểm soát phát triển đô thị...

   114 p hdu 24/08/2020 36 1

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường; các vấn đề chung trong xây dựng mặt đường; các loại móng (mặt) đường làm bằng đất gia cố chất liên kết vô cơ và hữu cơ; xây dựng mặt đường cấp phối đá không gia cố; xây dựng mặt móng đường đá dăm; xây dựng...

   126 p hdu 24/08/2020 44 2

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức các vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; các nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đường; thi công nền đường bằng máy; xây dựng nền đường qua địa hình đặc biệt.

   129 p hdu 24/08/2020 45 2

 • Những lợi ích của việc ứng dụng tấm 3D-VRO lắp ghép và bán lắp ghép để xây dựng các công trình nhà ở trên hải đảo

  Những lợi ích của việc ứng dụng tấm 3D-VRO lắp ghép và bán lắp ghép để xây dựng các công trình nhà ở trên hải đảo

  Bài viết giới thiệu những thành công bước đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tấm 3D-VRO cho các công trình trên hải đảo. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p hdu 24/08/2020 21 1

 • Tích hợp BIM và LCA để đánh giá vòng đời công trình nhà ở tại Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp

  Tích hợp BIM và LCA để đánh giá vòng đời công trình nhà ở tại Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp

  Bài viết này sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phân loại và hệ thống hóa lý thuyết, suy luận logic và phương pháp chuyên gia nhằm tổng hợp và trình bày cách tích hợp BIM và LCA để đánh giá vòng đời công trình nhà ở và chỉ rõ những khó khăn khi áp dụng tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khắc phục.

   6 p hdu 24/08/2020 30 1

 • Đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng ở Việt Nam

  Đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu khái quát về BIM, hiệu quả từ việc áp dụng BIM, các rào cản trong áp dụng BIM và các giải pháp đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các công trình xây dựng nói chung và đối với công trình chung cư cao tầng nói riêng tại Việt Nam.

   7 p hdu 24/08/2020 17 1

 • Nghiên cứu và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng gây chậm trễ những dự án xây dựng dân dụng tại Trà Vinh

  Nghiên cứu và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng gây chậm trễ những dự án xây dựng dân dụng tại Trà Vinh

  Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nguyên nhân ảnh hưởng gây chậm trễ dự án xây dựng để báo cáo cho các bên liên quan khi thực hiện dự án biết nhằm giảm thiểu việc chậm trễ tiến độ dự án xây dựng.

   7 p hdu 24/08/2020 18 2

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô, vai trò của đường ô tô trong giao thông vận tải, đường ô tô và các yếu tố của tuyến đường, các điều kiện chuyển động của ô tô trên đường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p hdu 24/08/2020 23 2

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế bình đồ tuyến, bán kính tối thiểu trong đường cong, siêu cao và đoạn nối siêu cao, đường cong chuyển tiếp, mở rộng đường và đoạn nối mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   16 p hdu 24/08/2020 34 2

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 3: Thiết kế trắc dọc đường với các nội dung thiết kế trắc dọc, độ dốc dọc và chiều dài đoạn dốc dọc, thiết kế đường cong đứng, những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trắc dọc, xác định các điểm khống chế khi thiết kế trắc dọc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   9 p hdu 24/08/2020 73 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số