• Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn

    Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn

    Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn nhằm cung cấp cho bạn đọc kiến thức về địa chất công trình và địa chất thủy văn. Địa chất công trình nhằm mục đích nghiên cứu đá trên vỏ quả đất, thành phần, tính chất cơ lý của chúng ta và các quá trình địa chất động lực. Địa chất thủy văn công trình nghiên cứu nguồn gốc, thành...

     143 p hdu 17/04/2018 132 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số