• Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Lập trình là gì?; Chương 2 - Các phần tử cơ bản của C++; Chương 3 - Lệnh lựa chọn; Chương 4 - Hàm; Chương 5 - Lệnh lặp; Chương 6 - Kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa; Chương 7 - Con trỏ và danh sách;... Mời các bạn cùng...

   264 p hdu 26/05/2024 35 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Đệ quy; Chương 9 - Mảng, Chương 10 - Ứng dụng Multi-file; Phụ lục A - Các quy tắc ưu tiên; Phụ lục B - Các Hàm toán học trong math.h; Phụ lục C - Các thư viện hữu ích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p hdu 26/05/2024 29 0

 • Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 1

  Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hệ điều hành UNIX" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: các lệnh và các shell; các lệnh Unix; tổng quan về shell Unix; shell Bourne và shell Korn; shell C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   379 p hdu 26/05/2024 95 0

 • Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 2

  Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hệ điều hành UNIX" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: xử lý và soạn thảo văn bản; so khớp mẫu; trình soạn thảo EMACS; trình soạn thảo VI; ngôn ngữ lập trình AWK; định dạng văn bản; NROFF và TROFF; các macro MM; phát triển phần mềm; hệ thống kiểm soát mã nguồn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   311 p hdu 26/05/2024 95 0

 • Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 1

  Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 1

  Part 1 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Reader’s guide, introduction, computer evolution and performance, a-top level view of computer function and interconnection, cache memory, internal memory technology, external memory, input output, operating system support, computer arithmetic, instruction sets - Characteristics and functions.

   422 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 2

  Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 2

  Part 2 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Instruction sets - Addressing modes and formats; processor structure and function; reduced instruction set computers (riscs); instruction level parallelism and superscalar processors, control unit operation; microprogrammed control; parallel processing; multicore computers.

   459 p hdu 26/05/2024 11 0

 • Ebook Interaction design - Beyond human-computer interaction (5/E): Part 1

  Ebook Interaction design - Beyond human-computer interaction (5/E): Part 1

  Part 1 book "Interaction design - Beyond human-computer interaction" includes contents: What is interaction design, the process of interaction design, conceptualizing interaction, cognitive aspects, social interaction, emotional interaction, interfaces, data gathering

   327 p hdu 26/05/2024 11 0

 • Ebook Interaction design - Beyond human-computer interaction (5/E): Part 2

  Ebook Interaction design - Beyond human-computer interaction (5/E): Part 2

  Part 2 book "Interaction design - Beyond human-computer interaction" includes contents: Data analysis, interpretation, and presentation; data at scale; discovering requirements; design, prototyping, and construction; interaction design in practice; introducing evaluation; evaluation studies - from controlled to natural settings; evaluation - inspections, analytics and models.

   330 p hdu 26/05/2024 14 0

 • Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 1

  Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng" giới thiệu cho người đọc các nội dung: những vấn đề chung về microsoft project và ứng dụng, làm việc với dự án, biểu đồ Gantt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p hdu 27/08/2023 159 0

 • Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 2

  Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng" giới thiệu cho người đọc các nội dung: Biểu đồ Calendar, biểu đồ PERT, biểu đồ tài nguyên, copy dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hdu 27/08/2023 192 0

 • Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standardsbased exercises for college students - Part 1

  Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standardsbased exercises for college students - Part 1

  Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standards based exercises for college students - Part 1 presents the following content: Chapter 1: information explosion, chapter 2: getting ready for research, chapter 3: the chain of information, chapter 4: issues of the information age.

   58 p hdu 23/07/2023 123 0

 • Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standardsbased exercises for college students - Part 2

  Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standardsbased exercises for college students - Part 2

  Ebook Teaching information literacy: 35 practical, standards based exercises for college students - Part 2 presents the following content: Chapter 5: books and catalogs, chapter 6: periodicals and indexes, chapter 7:the web and scholarly research, chapter 8: other tools for research, chapter 9: the paper trail project, Appendix A: information literacy competency standards for higher education. Appendix B: for further reading.

   60 p hdu 23/07/2023 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280930vi