• Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1

  Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1

  Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1 has present the content everyday uses of computers; types of computer; parts of a computer; keyboard and mouse; interview: students; input devices; output devices; storage devices; graphical user interface; interview: computing support assistant; networks; communications; the internet 1: email and newgroups

   66 p hdu 07/10/2022 86 0

 • Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2

  Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2

  Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2 has present the content word processing; databases and spreadsheets; graphics and multimedia; programming; interview: analyst/programmer; languages; low-level systems; future trends; interview: IT manager; issues in computing; careers in computing; interview: systems manager;...

   72 p hdu 07/10/2022 87 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   130 p hdu 06/10/2022 162 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   278 p hdu 06/10/2022 142 0

 • Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application is organized in a way that helps the reader to first grasp the concepts and then learn about key enabling technologies before moving to some potential applications. Although I would advise to read the entire book, most chapters are self-contained allowing the reader to focus on the topics they are interested in. Cross references between chapters are provided to help the reader to...

   705 p hdu 28/09/2022 165 2

 • Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Cuốn sách Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tập hợp, ngôn ngữ, hệ viết lại; biểu thức chính quy, oto mát hữu hạn, văn phạm tuyến tính phải; văn phạm phi n

   136 p hdu 09/09/2022 116 0

 • Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: máy turing; tính được và không tính được; độ phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p hdu 09/09/2022 110 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p hdu 01/08/2022 114 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p hdu 01/08/2022 124 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - TS. Đinh Mạnh Tường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - TS. Đinh Mạnh Tường

  Mời các bạn tham khảo Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán do TS. Đinh Mạnh Tường biên soạn để nắm bắt những kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật...

   302 p hdu 01/08/2022 132 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; Mô hình hóa hướng đối tượng; Mô hình hóa môi trường và nhu cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p hdu 01/08/2022 134 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p hdu 01/08/2022 119 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu