• Ebook Game coding complete (Fourth Edition): Part 2

  Ebook Game coding complete (Fourth Edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of book "Game coding complete (Fourth Edition)" provide with knowledge about: game audio; 3D graphics basics; 3D vertex and pixel shaders; 3D scenes; collision and simple physics; an introduction to game AI; network programming for multiplayer games; introduction to multiprogramming; a game of teapot wars; a simple game editor in C#;...

   524 p hdu 07/10/2022 21 0

 • Ebook RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6) - Part 2

  Ebook RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of book "RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6)" provide with knowledge about: mobile tutorial: using layout to adjust different form sizes or orientations (iOS and Android); mobile tutorial: taking and sharing a picture, and sharing text (iOS and Android); mobile tutorial: using location sensors (iOS and Android); mobile tutorial: using notifications (iOS and Android);...

   170 p hdu 07/10/2022 17 0

 • Ebook RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6) - Part 1

  Ebook RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6) - Part 1

  Part 1 of book "RAD Studio: Mobile Tutorials (Version XE6)" provide with knowledge about: mobile tutorials: mobile application development (iOS and Android); mobile tutorial: set up your development environment on the mac (iOS); additional steps to configure your mac to run your ios application on your iOS device; mobile tutorial: set up your development environment on windows PC (iOS);...

   147 p hdu 07/10/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Đỗ Trung Tuấn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Đỗ Trung Tuấn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện; Tư liệu đa phương tiện tương tác; Thành tựu và xu hướng; Quản trị dữ liệu đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   142 p hdu 07/10/2022 25 0

 • Ebook Machine Learning cơ bản

  Ebook Machine Learning cơ bản

  Nhu cầu về nhân lực ngành Machine Learning (Deep Learning) đang ngày một cao, kéo theo đó nhu cầu học Machine Learning trên thế giới và ở Việt Nam ngày một lớn. Cá nhân tôi cũng muốn hệ thống lại kiến thức của mình về lĩnh vực này để chuẩn bị cho tương lai (đây là một trong những mục tiêu của tôi trong năm 2017).

   34 p hdu 07/10/2022 18 0

 • Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1

  Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1

  Basic English for Computing (Revised & Update): Part 1 has present the content everyday uses of computers; types of computer; parts of a computer; keyboard and mouse; interview: students; input devices; output devices; storage devices; graphical user interface; interview: computing support assistant; networks; communications; the internet 1: email and newgroups

   66 p hdu 07/10/2022 18 0

 • Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2

  Ebook Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2

  Basic English for Computing (Revised & Update): Part 2 has present the content word processing; databases and spreadsheets; graphics and multimedia; programming; interview: analyst/programmer; languages; low-level systems; future trends; interview: IT manager; issues in computing; careers in computing; interview: systems manager;...

   72 p hdu 07/10/2022 16 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   130 p hdu 06/10/2022 21 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   278 p hdu 06/10/2022 21 0

 • Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application is organized in a way that helps the reader to first grasp the concepts and then learn about key enabling technologies before moving to some potential applications. Although I would advise to read the entire book, most chapters are self-contained allowing the reader to focus on the topics they are interested in. Cross references between chapters are provided to help the reader to...

   705 p hdu 28/09/2022 39 1

 • Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 - Nguyễn Văn Ba

  Cuốn sách Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tập hợp, ngôn ngữ, hệ viết lại; biểu thức chính quy, oto mát hữu hạn, văn phạm tuyến tính phải; văn phạm phi n

   136 p hdu 09/09/2022 47 0

 • Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Ebook Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 - Nguyễn Văn Ba

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: máy turing; tính được và không tính được; độ phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p hdu 09/09/2022 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số