• Lecture Computer architecture - Lecture 5: MIPS ISA (2)

  Lecture Computer architecture - Lecture 5: MIPS ISA (2)

  Lecture "Computer architecture - Lecture 5: MIPS ISA (2)" provide students with content knowledge such as: procedure/function call; Compiling a procedure call in MIPS; MIPS call convention; MIPS call convention: memory layout;... We invite you to take a look at the content of the lecture.

   31 p hdu 27/06/2023 55 0

 • Lecture Computer architecture - Lecture 4: MIPS ISA (1)

  Lecture Computer architecture - Lecture 4: MIPS ISA (1)

  Lecture "Computer architecture - Lecture 4: MIPS ISA (1)" provide students with content knowledge such as: memory addressing modes; operations in the instruction set; encoding the instruction set; the role of compilers. We invite you to take a look at the content of the lecture.

   38 p hdu 27/06/2023 54 0

 • Lecture Computer architecture - Lecture 7: Single cycle processor design

  Lecture Computer architecture - Lecture 7: Single cycle processor design

  Lecture "Computer architecture - Lecture 7: Single cycle processor design" provide students with content knowledge such as: Building a processor: datapath & control; instruction execution; MIPS instruction execution; Building MIPS datapath;... We invite you to take a look at the content of the lecture.

   39 p hdu 27/06/2023 52 0

 • Lecture Computer architecture - Lecture 6: Arithmetic processing unit implementation

  Lecture Computer architecture - Lecture 6: Arithmetic processing unit implementation

  Lecture "Computer architecture - Lecture 5: Arithmetic processing unit implementation" provide students with content knowledge such as: arithmetic for computers; integer addition and subtraction; overflow; carry generate and propagate;... We invite you to take a look at the content of the lecture.

   32 p hdu 27/06/2023 38 0

 • Lecture Computer architecture - Lecture 8: Single cycle processor design (cont.)

  Lecture Computer architecture - Lecture 8: Single cycle processor design (cont.)

  Lecture "Computer architecture - Lecture 8: Single cycle processor design (cont.)" provide students with content knowledge such as: Building a processor: generating control signals; control unit block diagram; control unit analysis; control unit block diagram;... We invite you to take a look at the content of the lecture.

   23 p hdu 27/06/2023 31 0

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p hdu 22/03/2023 223 3

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của ebook Logic mờ và ứng dụng giới thiệu tới các bạn những kiến thức về ứng dụng của logic mờ; hệ mờ dựa trên tri thức; điều khiển mờ; cơ sở dữ liệu mờ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. 

   133 p hdu 22/03/2023 125 1

 • Ebook Introduction to Data Compression (Fourth edition): Part 1 - Khalid Sayood

  Ebook Introduction to Data Compression (Fourth edition): Part 1 - Khalid Sayood

  Part 1 of book "Introduction to Data Compression (Fourth edition)" provide with knowledge about: introduction; mathematical preliminaries for lossless compression; huffman coding; arithmetic coding; dictionary techniques; context-based compression; lossless image compression; mathematical preliminaries for lossy coding; scalar quantization; vector quantization;...

   351 p hdu 24/10/2022 98 0

 • Ebook Introduction to Data Compression (Fourth edition): Part 2 - Khalid Sayood

  Ebook Introduction to Data Compression (Fourth edition): Part 2 - Khalid Sayood

  Continued part 1, part 2 of book "Introduction to Data Compression (Fourth edition)" provide with knowledge about: differential encoding; mathematical preliminaries for transforms, subbands, and wavelets; transform coding; subband coding; wavelet-based compression; audio coding; analysis/synthesis and analysis by synthesis schemes; video compression; probability and random processes;...

   392 p hdu 24/10/2022 94 0

 • Ebook The elements of programming style (Second edition)

  Ebook The elements of programming style (Second edition)

  Ebook "The elements of programming style" (second edition) devotes a whole new chapter to program structure, showing how top-down design can lead to better organized programs. Design issues are discussed throughout the text. We have made considerable use of pseudo-code as a program development tool.

   181 p hdu 07/10/2022 99 0

 • Sách giáo viên Tin học 6 (Bộ sách Cánh diều)

  Sách giáo viên Tin học 6 (Bộ sách Cánh diều)

  Sách giáo viên Tin học 6 (Bộ sách Cánh diều) là tài liệu quan trọng thiết thực giúp giáo viên hiểu sâu sắc và khai thác sách giáo khoa tốt hơn trong chuẩn bị giáo án, triển khai dạy học theo cách tiếp cận năng lực. Sách giáo viên cũng là tài liệu giúp cán bộ quản lí môn Tin học và phụ huynh nắm vững đúng mức yêu cầu cần đạt, tránh đòi hỏi vượt...

   142 p hdu 07/10/2022 105 0

 • Sách giáo khoa Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều)

  Sách giáo khoa Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều)

  Sách giáo khoa Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều) gồm 6 chủ đề: Máy tính và cộng đồng; Mạng máy tính và internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính;... sẽ giúp các em tìm hiểu, khám phá thế giới công nghệ số,...

   98 p hdu 07/10/2022 97 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280930vi