Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng" giới thiệu cho người đọc các nội dung: những vấn đề chung về microsoft project và ứng dụng, làm việc với dự án, biểu đồ Gantt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.