Ebook 101 thắc mắc và khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng (Tải bản): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình microsoft project trong xây dựng" giới thiệu cho người đọc các nội dung: Biểu đồ Calendar, biểu đồ PERT, biểu đồ tài nguyên, copy dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.