• Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: biến động dân số ở Việt Nam, lịch sử hình thành dân cư, quá độ dân số, những chuyển biến về kinh tế - xã hội và tỷ lệ kết hôn; phân bố địa lý dân số và di dân, phân bố dân cư, di dân nội địa, đô thị hóa,... của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   365 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: dân số và nguồn nhân lực, biến động của tháp tuổi dân số, khoảng cách giáo dục Bắc - Nam, dân số hoạt động kinh tế; môi trường và mất cân bằng dân số; tương lai dân số của Việt Nam; nguồn dữ liệu dân số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   356 p hdu 23/09/2023 13 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p hdu 23/09/2023 19 0

 • Ebook The Feminism Book: Big ideas simply explained - Part 1

  Ebook The Feminism Book: Big ideas simply explained - Part 1

  The Feminism Book is part of the fascinating Big Ideas series, this book tackles tricky topics and themes in a simple and easy to follow format. Learn about Feminism in this overview guide to the subject, great for novices looking to find out more and experts wishing to refresh their knowledge alike! The Feminism Book brings a fresh and vibrant take on the topic through eye-catching graphics and diagrams to immerse yourself in. This...

   278 p hdu 23/09/2023 18 0

 • Ebook The Feminism Book: Big ideas simply explained - Part 2

  Ebook The Feminism Book: Big ideas simply explained - Part 2

  The Feminism Book is a captivating introduction of the movement’s origins, up until present day, aimed at adults with an interest in the subject and students wanting to gain more of an overview. Here you’ll discover more than 100 amazing ideas that have defined the feminist movement through exciting text and bold graphics. Please refer to Ebook The Feminism Book: Big ideas simply explained - Part 2 for more details.

   245 p hdu 23/09/2023 18 0

 • Ebook Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition) - Part 1

  Ebook Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition)" provides readers with contents including: Karl Marx; Emile Durkheim; Max Weber; Talcott Parsons and Robert Merton - functionalism and modernization; critical theory - technology, culture, and politics; conflict, power, and dependency in macro-societal processes;...

   266 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Ebook Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition) - Part 2

  Ebook Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Introduction to sociological theory: Theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century (Second edition)" provides readers with contents including: exchange, exchange network, and rational choice theories; symbolic interactionism; phenomenology and ethnomethodology; feminist theories; michel foucault - theorizing sexuality, the body, and power;...

   321 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; khuôn khổ lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển; các nội dung lồng ghép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hdu 23/09/2023 8 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 1: Khái quát về dân số và phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: các khái niệm về dân số và phát triển; đối tượng nghiên cứu; nội dung và phương pháp nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hdu 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 2: Dân số và kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các quan điểm cơ bản trong tác động của dân số đến kinh tế; dân số, lao động và việc làm; gia tăng dân số và phát triển kinh tế; quan hệ dân số và kinh tế ở cấp độ gia đình; chính sách nâng cao chất lượng dân số và việc...

   23 p hdu 23/09/2023 6 0

 • Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội

  Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 3: Dân số và các vấn đề xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về dân số và giáo dục; giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và giáo dục; dân số và y tế; dân số và bình đẳng giới; giải pháp giảm bớt bất bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản;... Mời các bạn...

   10 p hdu 23/09/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280920vi