• Tổng quan Báo cáo Phát triển con người năm 2015: Việc làm vì phát triển con người

    Tổng quan Báo cáo Phát triển con người năm 2015: Việc làm vì phát triển con người

    (BQ) Nội dung báo cáo nhấn mạnh tiến bộ phát triển con người đầy ấn tượng trong một phần tư thế kỷ vừa qua, khẳng định nếu tiềm năng của tất cả mọi người được khai thác thông qua những chiến lược và chính sách phù hợp thì có thể đẩy nhanh tiến bộ về phát triển con người và giảm thiểu các bất cập về phát triển con người.

     52 p hdu 25/06/2022 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu