• Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tập 1): Phần 1 - GS.TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên)

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tập 1): Phần 1 - GS.TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên)

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm hai tập. Tập 1 từ chương 1 đến chương 19, trình bày các vấn đề về thuật ngữ cũng như các khái niệm cơ bản, phương pháp cho người mới tập làm khoa học hay cho sinh viên làm luận án tốt nghiệp. Trong đó phần 1 của tập 1 gồm nội dung 9 chương đầu tài liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   239 p hdu 05/07/2022 134 1

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tập 1): Phần 2 - GS.TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên)

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tập 1): Phần 2 - GS.TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên)

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm nội dung chương 10 đến chương 19, trình bày các nội dung như: Chọn phương pháp thu thập thông tin (mẫu), thu thập số liệu dùng các thang điểm quan điểm, thiết lập độ tin cậy và giá trị của một công cụ nghiên cứu, lấy mẫu, cách viết một đề xuất nghiên cứu,... Tham...

   346 p hdu 05/07/2022 124 0

 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về văn hóa, các thiết chế, chức năng, cấu trúc của văn hóa, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   292 p hdu 27/06/2022 166 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 do Lê Thanh Liêm biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về sự ra đời và phát triển của Xã hội học; đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học; một số khái niệm cơ bản của Xã hội học (quan hệ xã hội, tương tác xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội,...). Mời các bạn tham khảo giáo...

   54 p hdu 25/06/2022 90 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Lê Thanh Liêm

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Lê Thanh Liêm

  Phần 2 của cuốn giáo trình Xã hội học đại cương sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số lĩnh vực nghiên cứu của Xã hội học; cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa; một số phương pháp nghiên cứu Xã hội học thực tiễn. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Xã hội học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực...

   116 p hdu 25/06/2022 101 0

 • Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội; Chủ thể quản lý xã hội; Các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   236 p hdu 25/06/2022 101 0

 • Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 2

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Quản lý xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến đổi xã hội; Các nguyên tắc, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của nhà nước; Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong quản lý xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   190 p hdu 25/06/2022 82 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học do ThS. Đỗ Mạnh Cường biên soạn cung cấp cho các bạn đọc một số nội dung như: Công nghệ trong dạy học; các đặc trưng của bài giảng multimedia; thiết kế dạy học theo mô hình MNS; một số đối tượng visual basic trong powerpoint; tương tác với hình ảnh và shockwave flash;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   151 p hdu 25/06/2022 92 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về an sinh xã hội, chương 2 - bảo hiểm xã hội, chương 3 - cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p hdu 25/06/2022 80 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 - ưu đãi xã hội, chương 5 - quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo, chương 6 - bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, chương 7 - nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, chương 8 - quản lí nhà nước về an sinh xã hội. Mời các...

   128 p hdu 25/06/2022 88 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học nông thôn, bản chất xã hội và đặc thù của cơ cấu xã hội nông thôn, cộng đồng nông thôn và công tác xã hội nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hdu 25/06/2022 82 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Thiết chế xã hội và văn hóa nông thôn, phương pháp nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hdu 25/06/2022 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu