• Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương của Vũ Tiến Thành gồm 9 chương đem lại cho người đọc sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những tri thức xã hội học, các phương pháp luận nghiên cứu xã hội học với cuộc sống xã hội.

   137 p hdu 28/12/2020 101 0

 • Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p hdu 28/11/2020 139 0

 • Giáo trình Xã hội học giới: Phần 1 - Mai Huy Bích

  Giáo trình Xã hội học giới: Phần 1 - Mai Huy Bích

  Giáo trình Xã hội học giới sẽ tập trung xem xét 2 khía cạnh của quan hệ giới: sư khác biệt giới và bất bình đẳng. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người đọc nội dung 3 chương đầu: Định nghĩa giới, Bản sắc giới và Khác biệt giới. Khác với các giáo trình xã hội học về giới khác, cuốn sách này dành riêng một chương bàn về khác biệt...

   84 p hdu 23/08/2018 393 1

 • Giáo trình Xã hội học giới: Phần 2 - Mai Huy Bích

  Giáo trình Xã hội học giới: Phần 2 - Mai Huy Bích

  Khác với nhiều cuốn giáo trình về giới ở Việt Nam vốn chỉ đề cập bất bình đẳng, Giáo trình Xã hội học giới của tác giả Mai Huy Bích xem xét không riêng bất bình dẳng mà còn khác biệt về giới. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các nội dung sau: Phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới; Giới trong nhãn quan xã hội học. Mời...

   85 p hdu 23/08/2018 405 1

 • Giáo trình Đại cương về xã hội học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Sanh

  Giáo trình Đại cương về xã hội học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Sanh

  Giáo trình Đại cương về xã hội học: Phần 2 nhằm trình bày 2 chương đó là: trật tự xã hội và kiểm soát xã hội, phương pháp điều tra xã hội học. Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người.

   92 p hdu 20/06/2017 474 2

 • Giáo trình Đại cương về xã hội học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Sanh (chủ biên)

  Giáo trình Đại cương về xã hội học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Sanh (chủ biên)

  Giáo trình Đại cương về xã hội học nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức cơ bản về xã hội học cũng như vận dụng nhận thức đó trong công tác và đời sống xã hội. Phần 1 của giáo trình trình bày 5 chương: Sơ lược về lịch sử xã hội học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của xã hội học, xã hội học và cơ cấu xã...

   152 p hdu 20/06/2017 303 2

 • Giáo trình Dân số phát triển (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Giáo trình Dân số phát triển (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Dân số phát triển (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dân số và giáo dục, dân số và y tế, dân số và bình đẳng giới, an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống, dân số và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hdu 20/06/2017 284 1

 • Giáo trình Chính sách dân số (tài liệu đào tạo sơ cấp Dân số y tế): Phần 1

  Giáo trình Chính sách dân số (tài liệu đào tạo sơ cấp Dân số y tế): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Chính sách dân số" trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về chính sách dân số, chính sách dân số của một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hdu 20/06/2017 279 1

 • Giáo trình Chính sách dân số (tài liệu đào tạo sơ cấp Dân số y tế): Phần 2

  Giáo trình Chính sách dân số (tài liệu đào tạo sơ cấp Dân số y tế): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn giáo trình "Chính sách dân số", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Chính sách dân số Việt Nam, nội dung cơ bản của chính sách dân số hiện hành ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p hdu 20/06/2017 309 1

 • Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về tâm lý và tâm lý học y học, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, một số nội dung cơ bản về truyền thông chuyển đổi hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hdu 20/06/2017 347 1

 • Giáo trình Thống kê dân số - Y tế (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Giáo trình Thống kê dân số - Y tế (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê dân số - Y tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc "Hệ thống báo cáo thống kê dân số - Y tế cơ sở" bao gồm các nội dung: Sổ hộ gia đình, phiếu thu tin và ghi chép ban đầu; báo cáo thống kê dân số cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hdu 20/06/2017 289 1

 • Giáo trình Thống kê dân số - Y tế (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Giáo trình Thống kê dân số - Y tế (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê dân số - Y tế" cung cấp cho người học các "Lý thuyết thống kê dân số - Y tế" bao gồm: Nhập môn Thống kê dân số y tế, thống kê số lượng và cơ cấu dân số, thống kê biến động dân số, thống kê y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hdu 20/06/2017 379 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số