• Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

  Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

  Bài viết cung cấp những lý thuyết cơ bản về công tác xã hội đối với đối tượng là trẻ em mầm non, các yếu tố ảnh hưởng và qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em mầm non.

   8 p hdu 25/08/2021 4 0

 • Khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình: Sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh hiện nay

  Khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình: Sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh hiện nay

  Vận dụng lý thuyết tương đối văn hóa (đặc thù lịch sử) do nhà nhân học Mỹ Franz Boas khởi xướng, bài viết không đánh giá hơn kém trong lối sống của các thế hệ mà lý giải sự khác biệt lối sống gắn với bối cảnh mà các thế hệ sống. Khác biệt lối sống giữa các thế hệ cho thấy sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện nay.

   5 p hdu 25/08/2021 4 0

 • Người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi cấu trúc gia đình

  Người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi cấu trúc gia đình

  Trên cơ sở phân tích mô hình cấu trúc gia đình xưa và nay, bài viết nhấn mạnh tính khách quan của sự biến đổi và xã hội cần thiết có chiến lược thích ứng đối phó để đảm bảo cuộc sống người cao tuổi.

   8 p hdu 25/08/2021 7 0

 • Phân tích chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận an sinh xã hội

  Phân tích chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận an sinh xã hội

  Hiện nay nhóm trẻ em khuyết tật về cơ bản đang hưởng chung các chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội với nhóm đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật trưởng thành. Tuy nhiên, từ khâu xây dựng chính sách cho đến khâu thực thi vẫn còn tồn tại nhiều bất cập ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận an sinh xã hội của người khuyết tật...

   14 p hdu 25/08/2021 6 0

 • Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân

  Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân

  Cuộc sống luôn luôn biến đổi, vì vậy, để duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là điều không dễ dàng. Các chiều cạnh của chất lượng hôn nhân suy giảm do tác động ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: đó là sự khác biệt về giới, việc lựa chọn bạn đời không phù hợp, do con cái, vấn đề tình dục, kinh tế hay độ dài của hôn nhân......

   6 p hdu 25/08/2021 2 0

 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới

  Mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra thực chất là xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, đi đôi với nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng.

   9 p hdu 25/08/2021 7 0

 • Chức năng xã hội hoá của gia đình và quan hệ của nó với những môi trường xã hội hoá khác

  Chức năng xã hội hoá của gia đình và quan hệ của nó với những môi trường xã hội hoá khác

  Xã hội hoá là một chức năng quan trọng của gia đình, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đóng vai trò thiết yếu đối với cuộc sống của một cá nhân. Đó là môi trường đầu tiên của quá trình xã hội hoá cá nhân, môi trường quan trọng nhất, hình thành nên nhân cách cho một con người mới sinh ra, dẫn dắt anh ta hoà nhập vào xã hội.

   8 p hdu 25/08/2021 7 0

 • Một số vấn đề về sinh viên khởi nghiệp hiện nay

  Một số vấn đề về sinh viên khởi nghiệp hiện nay

  Với phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp khảo sát thực tiễn qua tiếp xúc trực tiếp, kế thừa và phát triển, tham luận tập trung vào ba vấn đề chính: (1) khái quát lí luận về khởi nghiệp; (2) thực trạng về sinh viên khởi nghiệp; và (3) một số giải pháp chủ yếu.

   8 p hdu 25/08/2021 3 0

 • Tính cách cá nhân - sự khác biệt trong cường độ Networking trong quá trình tìm kiếm việc làm

  Tính cách cá nhân - sự khác biệt trong cường độ Networking trong quá trình tìm kiếm việc làm

  Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu vai trò của các loại tính cách khác nhau trong việc liên hệ với bạn bè, người quen về các thông tin việc làm, hay còn gọi là hành vi Networking (Wanberg & cộng sự, 2000), điều này ảnh hưởng tích cực kết quả tìm kiếm việc làm.

   9 p hdu 25/08/2021 3 0

 • Thực hiện quyền an sinh xã hội về nhập học, bảo lưu và miễn giảm học phí cho người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp

  Thực hiện quyền an sinh xã hội về nhập học, bảo lưu và miễn giảm học phí cho người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp

  Bài viết trên cơ sở coi đầu tư cho giáo dục là trọng tâm của sự phát triển, Đảng và Nhà nước đã huy động các chủ thể xã hội, trong đó có nhân viên công tác xã hội (CTXH) tham gia trợ giúp người dân thực hiện quyền an sinh xã hội (ASXH) về giáo dục.

   6 p hdu 25/08/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội" giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.

   8 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.

   16 p hdu 29/06/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số