• Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

   15 p hdu 29/06/2021 21 0

 • Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu, tác nghiệp và tiến trình của công tác xã hội; công tác xã hội trong mối quan hệ với các ngành khoa học xã hội khác và trong hệ thống an sinh xã hội; vai trò của cộng đồng trong công tác xã hội; công...

   131 p hdu 29/06/2021 24 0

 • Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

  Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

  Xã hội học và công tác xã hội có cùng trọng tâm - nghiên cứu về con người như các khoa học của khoa học xã hội. Xã hội học là một phần của khoa học xã hội, trong khi công tác xã hội là một phần của khoa học ứng dụng và chuyên ngành. Mặc dù vậy, giữa hai ngành này, ngoài những điểm tương đồng, còn có một số điểm khác nhau trong cách tiếp...

   3 p hdu 29/06/2021 30 0

 • Sự biến đổi xã hội từ góc nhìn xã hội học vi mô qua hai hiện tượng: Bà mẹ đơn thân và hôn nhân đồng tính

  Sự biến đổi xã hội từ góc nhìn xã hội học vi mô qua hai hiện tượng: Bà mẹ đơn thân và hôn nhân đồng tính

  Bài viết này đề cập đến sự biến đổi xã hội Việt Nam ở cấp độ vi mô bằng cách mô tả một số nét ứng xử của cá nhân trong xã hội Việt Nam đương đại qua hai hiện tượng là bà mẹ đơn thân và hôn nhân đồng tính. Bài viết như một gợi mở về hướng phân tích xã hội học vi mô về sự biến đổi xã hội dựa trên việc phân tích tài liệu...

   9 p hdu 29/06/2021 19 0

 • Vai trò của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập

  Vai trò của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập

  Bài viết này nhấn mạnh vai trò, hoạt động cũng như các yêu cầu đối với hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đối với việc xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

   6 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Xây dựng xã hội học tập – điều kiện tiên quyết thực hiện giáo dục cho mọi người ở Việt Nam

  Xây dựng xã hội học tập – điều kiện tiên quyết thực hiện giáo dục cho mọi người ở Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát những vấn đề có tính toàn cầu trong xây dựng xã hội học tập thực hiện giáo dục cho mọi người và được xem xét trong thực tiễn Việt Nam như: Xã hội học tập, giáo dục ban đầu, giáo dục chính quy, giáo dục tiếp tục, giáo dục thường xuyên, giáo dục không chính quy. Mời các bạn tham khảo!

   8 p hdu 29/06/2021 19 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Cuốn sách 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt...

   107 p hdu 30/05/2021 37 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' cung cấp cho người học những kiến thức về: Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p hdu 30/05/2021 42 0

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2

  "Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 2" được tiếp nối phần 1 trình bày chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các quy định đối với cơ sở trợ giúp xã hội; lĩnh vực HIV/AIDS; phát triển nghề công tác xã hội; nạn nhân bom mìn; y tế lao động xã hội.

   312 p hdu 26/04/2021 48 0

 • Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1

  "Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1" cung cấp đến các bạn về chủ trương, đường lối của nước ta về chính sách hỗ trợ xã hội; chính sách đối với người cao tuổi; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất; chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học.

   348 p hdu 26/04/2021 60 0

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1 trình bày thiết kế và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; trình bày một số kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số về mức sinh.

   87 p hdu 28/12/2020 81 0

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số như mức chết, di cư đô thị hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư; biểu tổng hợp.

   68 p hdu 28/12/2020 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số