• Khoa học chính sách xã hội nhìn từ lăng kính xã hội học – Nghiên cứu và một vài luận bàn

  Khoa học chính sách xã hội nhìn từ lăng kính xã hội học – Nghiên cứu và một vài luận bàn

  Xã hội học và khoa học chính sách xã hội là một trong số ít những ngành khoa học non trẻ nhưng lại đầy triển vọng phát triển ở Việt Nam. Bài viết sử dụng kết hợp đa phương pháp nghiên cứu nhằm luận bàn về mối quan hệ căn bản, tự thân và chặt chẽ giữa khoa học chính sách xã hội và xã hội học thông qua một số phương diện biểu hiện trong...

   8 p hdu 28/11/2020 65 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương

  Bài giảng Xã hội học đại cương

  Bài giảng Xã hội học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   134 p hdu 28/11/2020 62 0

 • Phát triển xã hội học trong khu vực nhà nước: Phác thảo về cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Phát triển xã hội học trong khu vực nhà nước: Phác thảo về cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Bài viết đưa ra một số bàn luận và khuyến nghị nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần vào phát triển bền vững và thịnh vượng của nền xã hội học Việt Nam trong bối cảnh xã hội chuyển đổi và hội nhập quốc tế.

   7 p hdu 28/11/2020 60 0

 • Xã hội học công cộng: Một hướng nghiên cứu xã hội học hơn là một phương pháp, hay tập hợp các lý thuyết

  Xã hội học công cộng: Một hướng nghiên cứu xã hội học hơn là một phương pháp, hay tập hợp các lý thuyết

  Bài viết này thảo luận về xã hội học công cộng, đây là một chương trình nghị sự đã và đang được tranh luận chưa hoàn thành. Các nhà xã hội học cho rằng, để xã hội học công cộng tồn tại như một chuyên ngành xã hội hội học, điều quan trọng cần phải làm rõ tính khoa học của nó với các hình thức phù hợp khoa học, cố gắng vượt qua...

   9 p hdu 28/11/2020 77 0

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển xã hội học công ở Việt Nam

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển xã hội học công ở Việt Nam

  Kỷ yếu thông tin một số bài viết, nghiên cứu, tham luận của cá nhân, đơn vị tổ chức nghiên cứu về lý thuyết xã hội học và các vấn đề xã hội; lao động, việc làm và di cư. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo kỷ yếu.

   254 p hdu 28/11/2020 53 0

 • Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu ứng dụng xã hội học chuyên ngành góp phần phát triển khoa học xã hội (Trường hợp vùng Nam Bộ - Việt Nam)

  Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu ứng dụng xã hội học chuyên ngành góp phần phát triển khoa học xã hội (Trường hợp vùng Nam Bộ - Việt Nam)

  Với xu thế chung của quá trình hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, Nam Bộ là một trong những vùng đất có những tình thế và yêu cầu hết sức đặc biệt đối với sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội nói chung, xã hội học nói riêng. Vấn đề đặt...

   7 p hdu 28/11/2020 38 0

 • Xã hội học ở Trung Quốc trước 1949

  Xã hội học ở Trung Quốc trước 1949

  Bài viết giới thiệu sự hình thành và phát triển của xã hội học hiện đại ở Trung Quốc từ ban đầu đến trước khi có sự thay đổi chế độ xã hội năm 1949, về mặt định chế và nghiên cứu. Sau 20 năm hình thành chậm rãi chủ yếu dịch thuật và giới thiệu xã hội học Âu-Mỹ, sau Cách mạng Tân Hợi 1911, xã hội học ở Trung Quốc phát triển nhanh...

   17 p hdu 28/11/2020 51 0

 • Quyền tiếp cận thông tin từ góc độ xã hội học quyền con người

  Quyền tiếp cận thông tin từ góc độ xã hội học quyền con người

  Bài viết tập trung khai thác khía cạnh cội nguồn, nhu cầu xã hội của quyền tiếp cận thông tin, các yếu tố thúc đẩy tự do thông tin; đồng thời, nêu lên ba biểu hiện chính trong đời sống tự do thông tin hiện nay, từ đó khẳng định tính đúng đắn của sự cần thiết ra đời các quy định pháp lý đảm bảo quyền tiếp cận thông tin nói riêng và tự...

   6 p hdu 28/11/2020 28 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Xã hội học nông thôn". Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nhận biết được những đặc điểm của xã hội học nông thôn và so sánh với đô thị, kỹ năng liên hệ giữa kiến thức được học với các môn học khác cùng chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo đề...

   12 p hdu 28/11/2020 58 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục tìm hiểu về hệ thống quản lý giáo dục; quản lý chất lượng giáo dục là chất lượng tổng thể của hệ thống sản phẩm trong quá trình giáo dục; hệ thống quản lý chất lượng định hướng vào khách hàng thúc đẩy không ngừng quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm; hệ...

   8 p hdu 28/11/2020 57 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục trình bày về nhân sự và quản lý nhân sự; hiệu trưởng và các chức năng quản lí nhân sự trong nhà trường; cách thức tiến hành; phân công nhân sự trong nhàtrường; nguyên tắc khi phân công nhân sự...

   14 p hdu 28/11/2020 59 0

 • Xã hội học và chính sách xã hội

  Xã hội học và chính sách xã hội

  Bài viết phân tích, tìm hiểu về xã hội học và chính sách xã hội, cách phân biệt chính sách xã hội với chính sách kinh tế và các vấn đề liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p hdu 28/11/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số