• Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan trắc nước mặt; Quan trắc chất lượng nước liên tục, tự động; Quan trắc nước thải; Đánh giá chất lượng nước.

   74 p hdu 21/02/2022 82 0

 • Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; Quan trắc không khí xung quanh; Quan trắc khí thải; Đánh giá chất lượng không khí; Quan trắc tiếng ồn.

   90 p hdu 21/02/2022 94 0

 • Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương; Chương trình QA; QA/QC trong các giai đoạn quan trắc môi trường; Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường; Tiêu chí chấp nhận mẫu QC; Các biểu đồ kiểm soát (control charts); LOD và xác định LOD.

   54 p hdu 21/02/2022 99 0

 • Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Chu trình quan trắc môi trường; Thiết kế mạng lưới và lựa chọn vị trí quan trắc; Lấy mẫu; Đánh giá chất lượng môi trường.

   37 p hdu 21/02/2022 103 0

 • Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Nội dung của bài giảng trình bày sự phản xạ và hấp thu sóng âm; các đơn vị âm; tiếng ồn và tính chất của nó; độ giảm ồn do cây xanh a3; lọ không khí dao động cộng hưởng hút âm; cách âm cho các lỗ thông gió; cách âm cho cửa đi, cửa sổ....

   26 p hdu 26/01/2021 175 0

 • Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Nội dung của bài giảng giới thiệu tài nguyên nước; cân bằng nước toàn cầu; các nguồn nước; tài nguyên nước Việt Nam; đặc điểm môi trường sống trong thủy vực; các loại hình thủy vực nội địa; đặc tính thủy lý – hóa học của môi trường nước; nền đáy thủy vực; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước; hiện trạng sử dụng các nguồn...

   82 p hdu 26/01/2021 201 0

 • Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương: giới thiệu chung; phân tích chất lượng nước và nước thải; phân tích chất lượng không khí; phân tích chất lượng đất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   14 p hdu 26/01/2021 196 0

 • Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà với các nội dung khái niệm hệ sinh thái; cấu trúc hệ sinh thái; cân bằng hệ sinh thái; chuỗi thức ăn – mạng lưới thức ăn; trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái; năng suất của hệ sinh thái; chu trình sinh địa hóa.

   26 p hdu 26/01/2021 195 0

 • Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  "Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí; hiện trạng chất lượng không khí; nguyên nhân ô nhiễm không khí; giải pháp quản lý, giảm ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh.

   18 p hdu 26/01/2021 182 0

 • Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái với các nội dung ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên môi trường trên cạn; ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh vật; ảnh hưởng của nước và độ ẩm lên sinh vật; ảnh hưởng của ánh sáng...

   27 p hdu 26/01/2021 186 0

 • Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa với các nội dung bản chất của quá trình oxy hóa; một số phương pháp oxy hóa; oxy hóa bằng hoạt tính; công nghệ xử lý nước thải chứa chất độc hại của phân xưởng mạ điện; phương pháp điện thẩm tích... để áp dụng vào xử lý nước bị ô nhiễm.

   43 p hdu 26/01/2021 192 0

 • Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà trình bày định nghĩa tài nguyên, phân loại tài nguyên, định nghĩa môi trường, phân loại môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   22 p hdu 26/01/2021 178 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu