• Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

  Nội dung của báo cáo gồm: sức ép từ hoạt động dân sinh; sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp; sức ép từ hoạt động chăn nuôi; sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản; sức ép từ hoạt động chế biến nông sản thực phẩm; sức ép từ hoạt động của làng nghề...

   28 p hdu 25/06/2022 98 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Báo cáo trình bày tình hình chung chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn; một số vấn đề ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực nông thôn; tình hình chung chất lượng nước mặt khu vực nông thôn; vấn đề suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ nước mặt nông thôn; môi trường nước dưới đất.

   20 p hdu 25/06/2022 103 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

  Báo các với các nội dung: các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm; triển khai các tiêu chí môi trường thuộc chương trình nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

   13 p hdu 25/06/2022 94 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

  Báo cáo trình bày các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý, nhiều mảng còn bị bỏ ngỏ; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp; giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm; sản xuất nông, lâm, thủy...

   12 p hdu 25/06/2022 97 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

  Nội dung của báo cáo gồm: địa bàn trải dài với điều kiện tự nhiên đa dạng đã tạo nên những thế mạnh đặc trưng cho các vùng nông thôn việt nam; nông thôn giữ vai trò là vành đai xanh đối với đô thị, góp phần cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị; nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển...

   24 p hdu 25/06/2022 105 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

  Báo cáo trình bày ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân; ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm đất và chất thải rắn đến sức khỏe con người...

   20 p hdu 25/06/2022 106 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Kết luận và kiến nghị

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Kết luận và kiến nghị

  Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều đổi mới. Kinh tế phát triển, đời sống của người nông dân đang được nâng cao. Nông thôn Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về kinh tế, ô nhiễm môi trường nông...

   12 p hdu 25/06/2022 98 0

 • Đánh giá một số biểu hiện biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng giảm nhẹ thiên tai ở khu vực Tây Bắc

  Đánh giá một số biểu hiện biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng giảm nhẹ thiên tai ở khu vực Tây Bắc

  Bài viết trên cơ sở phân tích, đánh giá một số biểu hiện biến đổi khí hậu cơ bản tại khu vực Tây Bắc. Làm cơ sở đề xuất một số giải pháp tích hợp, đồng bộ nhằm giảm nhẹ tác động bất lợi do thiên tai gây ra dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng thời giảm tính dễ bị tổn thương của thiên tai đối với các cộng đồng dân...

   6 p hdu 27/04/2022 72 0

 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam

  Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam

  Trong khung cảnh biến đổi khí hậu thì những giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng được ưu tiên là những giải pháp lâm sinh, quản lý vật liệu cháy tổng hợp đa mục đích, những giải pháp thay đổi nhận thức và cộng đồng. Cùng tham khảo nội dung chi tiết bài viết để tìm hiểu về cảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt...

   6 p hdu 27/04/2022 64 0

 • Đánh giá hiện trạng việc bảo vệ môi trường và xử lí rác thải

  Đánh giá hiện trạng việc bảo vệ môi trường và xử lí rác thải

  Việc chưa phân loại ngay từ đầu nguồn sẽ dẫn đến mùi hôi, rỉ nước, làm mất thẩm mỹ cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy mục tiêu đề tài “Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình” nhằm khắc phục hạn chế tối đa việc rác hữu cơ gây mùi, rỉ nước. Với nhiều lần so sánh và thử nghiệm,“Máy ép rác hữu cơ tự...

   5 p hdu 22/03/2022 59 0

 • Áp dụng công cụ phí thải và công cụ giấy phép xả thải đối với giảm phát thải CO2 từ hoạt động sản xuất điện tại Việt Nam

  Áp dụng công cụ phí thải và công cụ giấy phép xả thải đối với giảm phát thải CO2 từ hoạt động sản xuất điện tại Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu hai công cụ quản lí giảm phát thải CO2 về kinh tế là phí thải và giấy phép xả thải (GPXT), đồng thời so sánh hiệu quả của hai công cụ trên theo chỉ tiêu hiệu quả chi phí dựa vào chi phí giảm thải cận biên MAC, khi hai công cụ này được áp dụng trên thị trường sản xuất điện có tổn tại (SMTT) tại Việt Nam.

   5 p hdu 22/03/2022 44 0

 • Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công

  Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công

  Mô phỏng và dự báo thủy văn mặt có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước. Trong nghiên cứu này, tác giả đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công bằng mô phỏng thủy văn với mô hình SWAT. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chỉ ra rằng mô hình SWAT có thể mô phỏng tốt dòng chảy trong lưu...

   7 p hdu 22/03/2022 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu