• Tạp chí Môi trường: Số 11/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp giám sát trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, nâng cao hiệu quả công tác quản...

   64 p hdu 31/01/2020 281 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 10/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng, đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải y tế nguy hại và đề xuất các giải pháp, triển khai nhiều giải pháp tích cực về bảo tồn đa dạng...

   80 p hdu 31/01/2020 281 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2017

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn, huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư dự án xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cải...

   80 p hdu 31/01/2020 227 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 1/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh, liên ngành tại lưu vực sông Cầu, một số kết quả bước đầu trong tiếp nhận, xử lý thông tin thông qua đường dây nóng về môi trường,... Mời các bạn...

   58 p hdu 31/01/2020 303 1

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2016

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2016

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2016 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát các thông số ô nhiễm trong nước thải phi sinh hoạt đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị, đề xuất một số quy định về quản lý, sử dụng đất bảo tồn đa dạng sinh học và bước đầu thử nghiệm lồng ghép đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp...

   72 p hdu 31/01/2020 250 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải nguy hại, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm tại Việt Nam, tăng cường quản lý nước thải tại các làng nghề trên lưu vực sông Cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   68 p hdu 31/01/2020 247 1

 • Khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng

  Khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng

  Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng gây ra nhiều thách thức trong quản lí và khai thác tài nguyên nước dưới. Quảng Trị có vùng ven biển với vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và việc đánh giá tài nguyên một cách toàn diện nhằm tổ chức khai thác bền vững trong bối cảnh mực nước biển dâng được đặt ra là cấp...

   11 p hdu 10/05/2019 237 1

 • Nghiên cứu tác động của mực nước biển dâng đối với rừng ngập mặn xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng và các giải pháp thích ứng

  Nghiên cứu tác động của mực nước biển dâng đối với rừng ngập mặn xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng và các giải pháp thích ứng

  Nhóm tác giả đã tiến hành xác định thành phần đa dạng sinh học thảm thực vật RNM, các kiếu cấu trúc, độ che phủ của tán rừng, khả năng phát tác của cây ngập mặn cũng như đánh giá khả năng thích ứng của thảm thực vật RNM dưới tác động của nước biển dâng. Nhằm đánh giá vai trò của một số kiểu RNM trồng trong việc thích ứng với nước...

   7 p hdu 10/05/2019 223 1

 • Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

  Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

  Bài viết này đề xuất hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt hoàn chỉnh cho xã Quảng Bạch, bao gồm bộ máy quản lý, nhân lực, sơ đồ tuyến, điểm thu gom, vận chuyển và phương án xử lý rác thải sinh hoạt dựa trên những điều tra, khảo sát tình hình thực tế tại địa phương.

   8 p hdu 10/05/2019 266 1

 • Thảo luận được và mất (dưới góc độ môi trường) khi xây dựng kđt sinh thái long thành ven sông Đồng Nai

  Thảo luận được và mất (dưới góc độ môi trường) khi xây dựng kđt sinh thái long thành ven sông Đồng Nai

  Bài viết đề cập đến việc đánh đổi thông qua xem xét cán cân được – mất giữa kinh tế và môi trường khi xây dựng Khu đô thị Long Thành ven sông Đồng Nai. Sử dụng phương pháp tính trọng số bước đầu nhận định: Đối với chất lượng nước sông, hệ sinh thái, rủi ro sự cố đều có trọng số

   7 p hdu 10/05/2019 180 1

 • Nghiên cứu, đề xuất hiệu chỉnh hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy sản xuất Formalin, khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

  Nghiên cứu, đề xuất hiệu chỉnh hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy sản xuất Formalin, khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

  Nghiên cứu thực hiện tại nhà máy sản xuất Formalin tại lô 3, KCN Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình xây dựng (năm 2016-2017), nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải.

   7 p hdu 10/05/2019 158 1

 • Xây dựng phương pháp tính trọng số để xác định chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

  Xây dựng phương pháp tính trọng số để xác định chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

  Nghiên cứu này sẽ tính toán theo các phương pháp tính trọng số khác nhau, từ đó so sánh và lựa chọn phương pháp phù hợp để đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.

   10 p hdu 10/05/2019 218 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số