• Ebook Quản lý biển - Lê Đức Tố (Chủ biên)

  Ebook Quản lý biển - Lê Đức Tố (Chủ biên)

  Tài liệu Quản lý biển do Lê Đức Tố chủ biên gồm 3 phần và được bố cục thành 9 chương, nội dung của ba phần chính trình bày về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển đông, luật pháp về biển và quản lý biển theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   205 p hdu 26/06/2022 66 0

 • Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới

  Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới

  Tài liệu tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới có nội dung về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Tại việt nam; Bình đẳng giới và mối quan hệ giữa giới với quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Lồng ghép giới trong quản lý và giảm...

   76 p hdu 27/04/2022 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số