• Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Nội dung của bài giảng trình bày sự phản xạ và hấp thu sóng âm; các đơn vị âm; tiếng ồn và tính chất của nó; độ giảm ồn do cây xanh a3; lọ không khí dao động cộng hưởng hút âm; cách âm cho các lỗ thông gió; cách âm cho cửa đi, cửa sổ....

   26 p hdu 26/01/2021 67 0

 • Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Nội dung của bài giảng giới thiệu tài nguyên nước; cân bằng nước toàn cầu; các nguồn nước; tài nguyên nước Việt Nam; đặc điểm môi trường sống trong thủy vực; các loại hình thủy vực nội địa; đặc tính thủy lý – hóa học của môi trường nước; nền đáy thủy vực; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước; hiện trạng sử dụng các nguồn...

   82 p hdu 26/01/2021 61 0

 • Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương: giới thiệu chung; phân tích chất lượng nước và nước thải; phân tích chất lượng không khí; phân tích chất lượng đất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   14 p hdu 26/01/2021 69 0

 • Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà với các nội dung khái niệm hệ sinh thái; cấu trúc hệ sinh thái; cân bằng hệ sinh thái; chuỗi thức ăn – mạng lưới thức ăn; trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái; năng suất của hệ sinh thái; chu trình sinh địa hóa.

   26 p hdu 26/01/2021 63 0

 • Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  "Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí; hiện trạng chất lượng không khí; nguyên nhân ô nhiễm không khí; giải pháp quản lý, giảm ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh.

   18 p hdu 26/01/2021 63 0

 • Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái với các nội dung ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên môi trường trên cạn; ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh vật; ảnh hưởng của nước và độ ẩm lên sinh vật; ảnh hưởng của ánh sáng...

   27 p hdu 26/01/2021 60 0

 • Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa với các nội dung bản chất của quá trình oxy hóa; một số phương pháp oxy hóa; oxy hóa bằng hoạt tính; công nghệ xử lý nước thải chứa chất độc hại của phân xưởng mạ điện; phương pháp điện thẩm tích... để áp dụng vào xử lý nước bị ô nhiễm.

   43 p hdu 26/01/2021 58 0

 • Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà trình bày định nghĩa tài nguyên, phân loại tài nguyên, định nghĩa môi trường, phân loại môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   22 p hdu 26/01/2021 61 0

 • Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  "Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" trình bày khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường; tác động ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện tượng của biến đổi khí hậu; thực trạng và hậu quả của biến đổi khí hậu.

   37 p hdu 26/01/2021 51 0

 • Bài giảng Môi trường đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường đại cương được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cô dọng nhất về môi trường, các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong môi trường, khái niệm, vai trò, thực trạng của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất,....

   113 p hdu 30/09/2018 298 1

 • Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp kiến thức cơ bản về những khái niệm, phân loại và định nghĩa độc học môi trường, về các độc chất, độc tố trong các môi trường đất, nước, không khí, tác hại của các độc chất, độc tố lên cá thể, quần thể,...

   116 p hdu 30/09/2018 279 1

 • Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về mối liên quan giữa dân số, tài nguyên, môi trường và có những hiểu biết cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, khả năng lây nhiễm của virut HIV, những diễn biến lâm sàng của bệnh AIDS.

   44 p hdu 30/09/2018 252 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số