• Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 Các phương pháp xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Loại bỏ số độ lệch thô; Những phương pháp đánh giá chất lượng số liệu trong thống kê môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hdu 23/09/2023 11 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 Ứng dụng tin học trong xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm Microsoft; Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hdu 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về xác xuất thống kê, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm thống kê và xử lý số liệu cơ bản; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hdu 23/09/2023 10 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực cung cấp kiến thức tổng quát về quản lý lưu vực, phân chia lưu vực, đặc điểm lưu vực, quá trình thủy văn, xói mòn đất trên lưu vực; Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS, viễn thám phân chia lưu vực, tính toán các đặc điểm lưu vực, mô phỏng dòng chảy, xói mòn đất trên lưu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hdu 27/08/2023 31 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 Phân chia lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về bản đồ địa hình, mô hình độ cao sộ; phân chia lưu vực thủ công; phân chia lưu vực tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 27/08/2023 28 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 Tổng quan về quản lý lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lưu vực là gì; Lưu vực của các biển và đại dương lớn trên thế giới; Các lưu vực sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng; Lưu vực có tuân theo ranh giới hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hdu 27/08/2023 27 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 Đặc điểm lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm lưu vực; Các đặc điểm địa mạo; Các đặc điểm thủy hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hdu 27/08/2023 28 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 Thủy văn trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm thủy văn; Các quá trình thủy văn; Phương pháp ước tính dòng chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hdu 27/08/2023 30 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 Xói mòn đất trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về xói mòn; phân loại xói mòn bắn tóe; quá trình xói mòn đất do mưa; ước tính xói mòn đất, trầm tích do mưa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hdu 27/08/2023 21 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 3

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 3

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 3: Bức xạ và khí hậu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Photon và các thành phần vi lượng, bản chất của bức xạ điện từ, mô tả năng lượng bức xạ, định luật phát xạ vật đen của Planck, sự hấp thụ và phát xạ có chọn lọc do các chất khí trong khí quyển,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hdu 23/07/2023 29 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 2

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 2

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 2: Cân bằng năng lượng toàn cầu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Sự nóng lên và năng lượng, hệ mặt trời, cân bằng năng lượng trái đất, nhiệt độ phát xạ của trái đất, hiệu ứng nhà kính, cân bằng năng lượng bức xạ toàn cầu, sự phân bố độ chiếu nắng, cân bằng năng lượng tại...

   54 p hdu 23/07/2023 33 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 4

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 4

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 4: Cân bằng năng lượng bề mặt. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Lớp bề mặt, nguồn năng lượng bề mặt, tích luỹ nhiệt ở bề mặt, sự đốt nóng bức xạ bề mặt, lớp biên khí quyển, các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt trong lớp biên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hdu 23/07/2023 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu