• Bài giảng Môi trường và con người - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường và con người - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường và Con người nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người học về các vấn đề về môi trường trong mối quan hệ với con người và trang bị cho người học những kỹ năng và kh̫ năng hành động cụ thể vì môi trường, cùng với chiến lược b̫o vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta góp phần chung tay b̫o vệ trái...

   152 p hdu 30/09/2018 526 2

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 3 - Đường đi của độc chất. Những nội dung chính trong chương học này gồm: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 386 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 1 - Giới thiệu về độc chất học. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản sau: Định nghĩa độc chất, đường đi và ảnh hưởng của độc chất, các nguyên lý và khái niệm độc chất, các quy định về độc chất học, mối tương quan giữa độc chất học và các ngành khác, mối tương quan giữa liều lượng và phản ứng,... Mời tham khảo.

   27 p hdu 10/01/2017 407 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 4 - Độc chất học môi trường. Chương này trình bày những nội dung như: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất, tích lũy sinh học, hậu quả của tích lũy sinh học, các yếu tố ảnh...

   32 p hdu 10/01/2017 392 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 6 - Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất. Các nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 446 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 5 - Ảnh hưởng sinh học của độc chất. Chương này trình bày những nội dung như: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu; sự phân tán độc chất. Mời các bạn tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 370 1

 • Bài giảng Dấu chân sinh thái

  Bài giảng Dấu chân sinh thái

  Nội dung bài giảng "Dấu chân sinh thái" của tiến sĩ Lê Quốc Tuấn trình bày về cách con người phụ thuộc vào thiên nhiên, trao đổi năng lượng và vật chất từ môi trường, sử dụng năng lượng từ môi trường tập hợp các vùng đất tạo năng suất sinh thái, đất mang năng lượng, đất sử dụng, đất nông trại và đất rừng, dấu chân vận chuyển, dấu...

   46 p hdu 29/06/2018 449 1

 • Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Dân số môi trường AIDS ma túy - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về mối liên quan giữa dân số, tài nguyên, môi trường và có những hiểu biết cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, khả năng lây nhiễm của virut HIV, những diễn biến lâm sàng của bệnh AIDS.

   44 p hdu 30/09/2018 350 1

 • Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp kiến thức cơ bản về những khái niệm, phân loại và định nghĩa độc học môi trường, về các độc chất, độc tố trong các môi trường đất, nước, không khí, tác hại của các độc chất, độc tố lên cá thể, quần thể,...

   116 p hdu 30/09/2018 402 1

 • Bài giảng Môi trường đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường đại cương - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Môi trường đại cương được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cô dọng nhất về môi trường, các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong môi trường, khái niệm, vai trò, thực trạng của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất,....

   113 p hdu 30/09/2018 463 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Một số khái niệm về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu, kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn, giá trị của các chuẩn mực đạo đức.

   7 p hdu 10/01/2017 288 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 4: Phương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường. Nội dung chính trong chương gồm có: Các bước thiết kế một nghiên cứu, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, chọn mẫu, thu thập số liệu, phân tích, các kết quả,... Mời tham khảo.

   19 p hdu 10/01/2017 422 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số