• Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 Phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu, bảo quản mẫu; Ý nghĩa môi trường; Nguyên tắc; Dụng cụ/hoá chất/thiết bị; Các bước tiến hành; Tính toán kết quả của SO2; CO; NO2; O3. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hdu 23/05/2022 79 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 Phân tích các chỉ tiêu môi trường đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn bị mẫu đất; Phân tích các tính chất vật lý của đất; Phân tích chất hữu cơ và chất hoà tan; Xác định các tính chất hoá lí của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hdu 23/05/2022 57 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 Phân tích các thông số môi trường nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thông số đo hiện trường; Phân tích các thông số bằng phương pháp khối lượng; Phân tích các thông số bằng phương pháp thể tích; Phân tích các thông số bằng phương pháp trắc quang; Phân tích các thông số sinh hoá và vi...

   62 p hdu 23/05/2022 66 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu và bảo quản mẫu; Các phương pháp ứng dụng trong phân tích môi trường; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp chuẩn độ thể tích; Phương pháp trắc quang; Phương pháp phân tích sắc kí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hdu 23/05/2022 79 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp

  Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức tiếp cận về hệ thống quản lý môi trường và xã hội; có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe trong các hoạt động công nông nghiệp; hiểu biết nội dung quản lý và kiểm soát bảo vệ môi trường các dự án sản xuất cũng như hoạt động bảo vệ môi...

   82 p hdu 22/03/2022 84 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p hdu 22/03/2022 94 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và quản lý trong đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hdu 22/03/2022 85 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn thải gây ô nhiễm không khí; Các tC; Tiêu chuẩn chất lượng không khí; Kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hdu 22/03/2022 79 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xử lý bụi; Xử lý các chất ô nhiễm dạng khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hdu 22/03/2022 76 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương; Buồng lắng trọng lực; Thiết bị tách bụi ly tâm; Thiết bị túi lọc; Thiết bị tách bụi tĩnh điện; Thiết bị rửa ướt; So sánh và lựa chọn thiết bị xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hdu 22/03/2022 76 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương; Xử lý lưu huỳnh dioxit (SO2); Xử lý các nitơ oxit (NOx); Xử lý các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC); Xử lý một số khí ô nhiễm khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hdu 22/03/2022 77 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 Độc chất trong môi trường sinh thái đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan chất động trong môi trường sinh thái đất; các dạng nhiễm độc trong môi trường đất; các chất độc trong đất ngập nước, yếm khí; các chất độc trong đất phèn; các chất độc sinh ra từ quá trình tích lũy phân...

   98 p hdu 21/02/2022 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số