• Bài giảng Thiết kế nội dung E-learning: Chương 2 - Vấn đề chuẩn trong E-Learning

  Bài giảng Thiết kế nội dung E-learning: Chương 2 - Vấn đề chuẩn trong E-Learning

  Bài giảng "Thiết kế nội dung E-learning: Chương 2 - Vấn đề chuẩn trong E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được những vấn đề chuẩn trong E-Learning; Biết được các chuẩn dóng gói trong E-learning; Các thành phần cơ bản của metadata;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   57 p hdu 23/07/2023 23 0

 • Bài giảng Thiết kế nội dung E-learning: Chương 3 - Soạn bài giảng E-Learning

  Bài giảng Thiết kế nội dung E-learning: Chương 3 - Soạn bài giảng E-Learning

  Bài giảng "Thiết kế nội dung E-learning: Chương 3 - Soạn bài giảng E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được cách tạo bài giảng bằng Adobe presenter; Biết được một số chú ý khi tạo slides; Cách chèn âm thanh và video giáo viên giảng bài;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   63 p hdu 23/07/2023 25 0

 • Bài giảng Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning

  Bài giảng Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning

  Bài giảng "Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được tổng quan về E-Learning; Mô hình hệ thống E-Learning; Ưu điểm và hạn chế của E-Learning;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây.

   39 p hdu 23/07/2023 19 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp

  "Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp" giúp người học có thể hiểu được: Định nghĩa không chỉnh hợp, phân loại không chỉnh hợp, một số ví dụng về không chỉnh hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p hdu 23/07/2023 16 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá" giúp người học có thể hiểu được: Đá là gì, phân loại đá, biến dạng là gì, lực và ứng xuất, các giai đoạn biến dạng, đặc tính biến dạng dẻo-đàn hồi của Thạch quyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hdu 23/07/2023 20 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thế nằm, thế nằm ngang, đặc điểm của vùng có thế nằm ngang, phương pháp nội suy, tính bề dày của lớp đá nằm ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hdu 23/07/2023 18 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 6: Dạng nằm nghiêng

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 6: Dạng nằm nghiêng

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 6: Dạng nằm nghiêng trang bị cho người học các kiến thức: Thế nằm nghiêng, các yếu tố thế nằm, xác định thế nằm thật từ 2 thế nằm biểu kiến, xác định thế nằm thật từ tài liệu hố khoan, bề rộng và hình dạng lộ của lớp nghiêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hdu 23/07/2023 18 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  "Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp" giúp người học có thể hiểu được: Tính phân lớp & lớp, các yếu tố của lớp, phân loại các lớp, mối quan hệ giữa các tầng phân lớp, sự thành tạo các tầng phân lớp, điều kiện thành tạo bề dày trầm tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hdu 23/07/2023 15 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 1: Bản đồ

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 1: Bản đồ

  Nội dung chương 1 bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bản đồ (khái niệm, ngôn ngữ của bản đồ, phân loại, hệ tọa độ), bản đồ địa chất (khái niệm, phân loại, danh hiệu bản đồ địa chất,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hdu 23/07/2023 18 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 3

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 3

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 3: Bức xạ và khí hậu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Photon và các thành phần vi lượng, bản chất của bức xạ điện từ, mô tả năng lượng bức xạ, định luật phát xạ vật đen của Planck, sự hấp thụ và phát xạ có chọn lọc do các chất khí trong khí quyển,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hdu 23/07/2023 26 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 2

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 2

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 2: Cân bằng năng lượng toàn cầu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Sự nóng lên và năng lượng, hệ mặt trời, cân bằng năng lượng trái đất, nhiệt độ phát xạ của trái đất, hiệu ứng nhà kính, cân bằng năng lượng bức xạ toàn cầu, sự phân bố độ chiếu nắng, cân bằng năng lượng tại...

   54 p hdu 23/07/2023 27 0

 • Bài giảng Khí hậu học: Chương 4

  Bài giảng Khí hậu học: Chương 4

  Bài giảng Khí hậu học - Chương 4: Cân bằng năng lượng bề mặt. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Lớp bề mặt, nguồn năng lượng bề mặt, tích luỹ nhiệt ở bề mặt, sự đốt nóng bức xạ bề mặt, lớp biên khí quyển, các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt trong lớp biên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hdu 23/07/2023 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu