• Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sinh quyển và một số môi trường sống chính, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, dân số, những vấn đề chung về giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p hdu 23/09/2023 25 0

 • Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p hdu 23/09/2023 16 0

 • Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 1

  Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ vi sinh" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nhập môn công nghệ vi sinh; tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh vật; dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật; động học của quá trình nuôi cấy vi sinh vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p hdu 23/09/2023 24 0

 • Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 2

  Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Công nghệ vi sinh" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sinh khối vi sinh vật; chế phẩm vi sinh vật dùng trong trồng trọt và bảo vệ thực vật; những sản phẩm lên men rượu; các chế phẩm enzym;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   261 p hdu 23/09/2023 25 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu tư vấn và trị liệu tâm lý trong xã hội CNH, HĐH; cơ sở lý luận chung về trị liệu tâm lý, trị liệu phân tâm, trị liệu nhân văn - hiện sinh, trị liệu hành vi, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p hdu 23/09/2023 32 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những liệu pháp tâm lý cơ bản, ứng dụng trong lâm sàng các ca tâm bệnh trẻ em và người lớn, hiến kế tự phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p hdu 23/09/2023 27 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ý thức như một vấn đề của tâm lý học hành vi, phương pháp mang tính chất công cụ trong tâm lý học, tư duy và ngôn ngữ, nghiên cứu sự hình thành khái niệm - phương pháp kích thích kép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p hdu 23/09/2023 21 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề trí tuệ thực hành trong tâm lý động vật và tâm lý trẻ em, chức năng của các ký hiệu trong sự phát triển các quá trình tâm lý cấp cao, các thao tác ký hiệu và sự tổ chức các quá trình tâm lý, phân tích các thao tác ký hiệu của trẻ...

   165 p hdu 23/09/2023 23 0

 • Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: biến động dân số ở Việt Nam, lịch sử hình thành dân cư, quá độ dân số, những chuyển biến về kinh tế - xã hội và tỷ lệ kết hôn; phân bố địa lý dân số và di dân, phân bố dân cư, di dân nội địa, đô thị hóa,... của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   365 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: dân số và nguồn nhân lực, biến động của tháp tuổi dân số, khoảng cách giáo dục Bắc - Nam, dân số hoạt động kinh tế; môi trường và mất cân bằng dân số; tương lai dân số của Việt Nam; nguồn dữ liệu dân số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   356 p hdu 23/09/2023 13 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p hdu 23/09/2023 17 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p hdu 23/09/2023 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu200vi