• Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p hdu 11/08/2022 7 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lý học sáng tạo trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tâm lý học sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, bản chất của sáng tạo, cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hdu 11/08/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu các nội dung: Sáng tạo, trí thông minh và tư duy và tưởng tượng; nhân cách và động cơ sáng tạo, sáng tạo của tổ chức và phát triển năng lực sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 1

  Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học" trình bày các nội dung: Một số vấn đề lí luận cơ bản về dạy và học tích cực; một số kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p hdu 11/08/2022 9 0

 • Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 2

  Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đánh giá trong dạy và học tích cực, các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực, đánh giá trong dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p hdu 11/08/2022 9 0

 • Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kỹ năng sống, cung cấp cho người học những kiến thức như: kĩ năng sống; giáo dục kỹ năng sống và tiếp cận kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng sống ở một số quốc gia; thực trạng giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 Một số chủ đề giáo dục những kỹ năng sống cốt lõi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở khoa học để thiết kế các chủ đề; kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định giá trị; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng giao tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Ebook Bài tập hóa Hóa học đại cương - Hóa học lý thuyết cơ sở (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa Hóa học đại cương - Hóa học lý thuyết cơ sở (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Tài liệu Hóa học đại cương - Bài tập luyện tập có nội dung gồm 17 chương bao quát hầu hết các vấn đề lý thuyết cơ sở của hóa học và được trình bày dưới dạng bài tập. Ở mỗi chương đều gồm 3 phần nhỏ: Tóm tắt lý thuyết, bài tập có lời giải, bài tập chưa có lời giải. Dưới đây là phần 1 của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo...

   202 p hdu 11/08/2022 8 0

 • Ebook Bài tập hóa Hóa học đại cương - Hóa học lý thuyết cơ sở (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa Hóa học đại cương - Hóa học lý thuyết cơ sở (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa học đại cương - Bài tập luyện tập sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các bài tập về hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các khái niệm chung về liên kết thuyết VB, thuyết MO về liên kết, liên kết giữa các phân tử trong phức chất,... Mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung chi...

   201 p hdu 11/08/2022 7 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ gồm 2 phần: Phần 1 - Câu hỏi và bài tập, phần 2 - Lời giải và hướng dẫn giải. Cuốn sách được biên soạn theo nội dung cuốn "Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ", bao gồm 14 chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   176 p hdu 11/08/2022 7 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Phần 2

  Mời bạn đọc tham khảo phần 2 cuốn sách "Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ" của tác giả Thái Doãn Tĩnh. Cuốn sách được biên soạn theo nội dung cuốn "Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ", bao gồm 14 chương nhằm đáp ứng cho việc học tập và nghiên cứu về hóa hữu cơ của sinh viên đại học, cao đẳng cũng như cán bộ nghiên cứu, giảng dạy...

   180 p hdu 11/08/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số