• Teaching Pronunciation

  Teaching Pronunciation

  Lecture Teaching Pronunciation provide students with knowledge about: individual sounds; stress and intonation; pronunciation games; focusing on a difficult sound; saying the sound clearly in isolation; asking Ss to repeat in chorus or individually; contrasting sounds if Ss confuse; describing how it is pronounced;...

   18 p hdu 10/08/2022 128 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học nông nghiệp - Chương 1: Khái niệm, nội dung và thành tựu

  Bài giảng Công nghệ sinh học nông nghiệp - Chương 1: Khái niệm, nội dung và thành tựu

  Bài giảng Công nghệ sinh học nông nghiệp trình bày khai thác các nguyên lý dựa vào hiểu biết ban đầu sơ khai như lên men, sữa chua, tương, muối dưa, nấu rượu; các giai đoạn phát triển của công nghệ sinh học, ứng dụng của công nghệ sinh học hiện đại; thành tựu của công nghệ sinh học. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   15 p hdu 30/03/2020 533 1

 • Bài thuyết trình môn Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau, củ, quả: Các phương pháp bảo quản rau, củ, quả

  Bài thuyết trình môn Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau, củ, quả: Các phương pháp bảo quản rau, củ, quả

  Nội dung chính của đề tài trình bày các phương pháp bảo quản rau, củ, quả như: Phương pháp bảo quản rau, củ, quả bằng hóa chất; bảo quản rau củ quả bằng phương pháp màng bao và bảo quản rau, củ, quả bằng nhiệt độ. Mời các bạn tham khảo!

   40 p hdu 26/02/2020 448 1

 • Bài thuyết trình Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine

  Bài thuyết trình Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine

  Bài thuyết trình giới thiệu vài nét về lịch sử và hướng phát triển của công nghệ vacxin, lịch sử vacxin, nguyên lý sử dụng vacxin, đặc tính cơ bản của một vaccine, phân loại vaccine, sản xuất vacxin tổng hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hdu 31/12/2019 357 1

 • Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy quản lý đất bền vững đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp dài hạn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài thuyết trình: Quản lý đất bền vững" đã...

   10 p hdu 20/09/2019 390 2

 • Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giới thiệu tới người đọc khái quát về cơ sở dữ liệu, tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm.

   35 p hdu 20/09/2019 458 1

 • Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

  Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

  Bài thuyết trình "Xây dựng mặt đường ô tô" gồm các nội dung chính như: Phân lớp và trình tự thi công, yêu cầu về vật liệu, nội dung thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hdu 22/08/2019 514 2

 • Bài thuyết trình Hệ thạch cao và xu hướng xây dựng bền vững

  Bài thuyết trình Hệ thạch cao và xu hướng xây dựng bền vững

  Nội dung bài thuyết trình trình bày về khái niệm xây dựng bền vững và tầm nhìn của Lafarge, lý giải nguyên nhân thạch cao được gọi là sản phẩm “xanh” và được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, các tín hiệu tích cực ban đầu từ ban ngành quản lý Việt Nam, Lafarge và một số giải pháp.

   59 p hdu 22/08/2019 345 3

 • Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình "Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ" trình bày các nội dung chính như: Phân tích hiện trạng, tính liên kết, khả năng kết nối với không gian công cộng khác, tính liên kết theo mô hình không gian,...

   17 p hdu 22/08/2019 391 1

 • Báo cáo Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013

  Báo cáo Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013

  Báo cáo Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 bao gồm những nội dung về sự cần thiết ban hành Luật Đất đai năm 2013; quan điểm, mục đích xây dựng Luật Đất đai; những đổi mới về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013.

   88 p hdu 18/10/2017 543 1

 • Bài giảng Luật đất đai - ThS. Phạm Văn Võ

  Bài giảng Luật đất đai - ThS. Phạm Văn Võ

  Nguyên tắc của Luật đất đai: 3.1.Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; 3.2. Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật; 3.3. Nguyên tắc đặc ưu đối với đất nông nghiệp; 3.4. Nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm.

   19 p hdu 12/07/2017 712 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu