• Luật quảng cáo

  Luật quảng cáo

  Luật quảng cáo được ban hành dựa theo căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi , bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10.

   14 p hdu 02/08/2022 10 0

 • Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

  Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

  Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu có kết cấu nội dung gồm các phần: Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu; kiến thức cơ bản; hello World, ESP8266 WiFi; dự án đọc cảm biến DHT11; các chế độ cấu hình WiFi, MQTT và tổng kết; Websocket, firmware update over the air (FOTA); cheatsheet. Mời các bạn tham khảo.

   161 p hdu 04/07/2022 22 0

 • Agroecological zones and the assessment of crop production potential

  Agroecological zones and the assessment of crop production potential

  The rapidly growing world population puts considerable pressure on the scarce natural resources, and there is an urgent need to develop more efficient and sustainable agricultural production systems to feed the growing population. This should be based on an initial assessment of the physical and biological potential of natural resources, which can vary greatly. The agroecological zonation (AEZ) approach presents a useful preliminary evaluation...

   10 p hdu 04/07/2022 14 0

 • Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2030

  Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2030

  Phương án phân vùng mới để lập quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030 được đưa ra trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khoa học các cơ sở phân vùng theo định nghĩa "vùng" của Luật Quy hoạch, có so sánh với một số phương án phân vùngtrước đây, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia có trình độ phát triển tương đồng, kế thừa các kết quả...

   54 p hdu 04/07/2022 19 0

 • Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015)

  Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015) gồm khoảng 29 bài viết trong các chuyên mục: Dành cho Trung học cơ sở, tin tức toán học, giải trí toán học, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia, diễn đàn phương pháp giải toán, diễn đàn dạy học toán,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   36 p hdu 27/06/2022 10 0

 • Tài liệu Kinh tế học giáo dục

  Tài liệu Kinh tế học giáo dục

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Kinh tế học giáo dục" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về một số nét về lịch sử tư tưởng kinh tế học giáo dục, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục, mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục,......

   130 p hdu 27/06/2022 24 0

 • Bài tập Giải tích trên đa tập

  Bài tập Giải tích trên đa tập

  Một tập tài liệu hữu ích cho các học viên cao học Toán. Đây là cuốn bài tập bằng tiếng Anh, biên soạn bởi Kubota, edited by DongPhD, giải các bài tập trong cuốn "Calculus on manifolds" (Giải tích trên đa tạp) của Spivak.

   0 p hdu 27/06/2022 10 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có cấu trúc tuyến tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học...

   123 p hdu 27/06/2022 24 0

 • Ebook English for students of Physics – Vol 1

  Ebook English for students of Physics – Vol 1

  This volume is the first volume, which focuses on general language in science (and physics as a science), of a two-book set for students of physics. The volume is composed of 5 units, each concerning with one general and simple topic about science and physics and being solved in within 10 -12 class - contact hours. Each unit will be presented in the same frame as follows: Each unit consists of five (5) main parts with its own aim(s) in...

   84 p hdu 27/06/2022 17 0

 • Ebook English for students of Physics – Vol 2

  Ebook English for students of Physics – Vol 2

  English for Students of Physics - Vol 2: Unit 06 motion, unit 07 gravitation, unit 08 optics, unit 09 weight and mass, unit 10 energy, unit 11 quantum physics, unit 12 magnetism, unit 13 phase of matter, unit 14 electric charge, unit 15 nuclear physics.

   191 p hdu 27/06/2022 18 0

 • Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

   35 p hdu 27/06/2022 29 0

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

   100 p hdu 26/06/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số