• Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: sinh thái...

   175 p hdu 11/08/2022 7 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: cơ sở...

   291 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Ebook Organic chemistry - Jonathan Clayden

  Ebook Organic chemistry - Jonathan Clayden

  Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups,...

   1265 p hdu 11/08/2022 6 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Nội dung chính của Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 trình bày về đại cương kinh tế tài nguyên đất; địa tố và chính sách kiểm soát dân số; cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   92 p hdu 11/08/2022 10 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 2 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 2 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất trình bày về các phương pháp phân tích kinh tế đất; đánh giá hiệu quả sử dụng đất; thị trường nhà đất và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   112 p hdu 11/08/2022 8 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản

  Giáo trình Thị trường bất động sản

  Giáo trình Thị trường bất động sản giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản, quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường bất động sản, thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam và một số nước,... Giáo trình là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý đất đai, các nhà quản lý...

   108 p hdu 11/08/2022 7 0

 • Giáo trình Viễn thám - PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

  Giáo trình Viễn thám - PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

  Giáo trình “Viễn Thám” được biên soạn theo đề cương môn học Viễn Thám của khoa Tài nguyên môi trường, trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội. Giáo trình giới thiệu nguyên lý và kỹ thuật cơ bản liên quan đến công nghệ viễn thám giúp cho sinh viên, học viên sau đại học ngành Quản lý đất đai, nghành Khoa học đất, nghành Môi trường, cũng như cán...

   224 p hdu 11/08/2022 9 0

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh; Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch; Tâm lý trong giao dịch đàm phán; Văn hóa trong giao dịch, đàm phán kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   178 p hdu 11/08/2022 10 0

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh; Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh; Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh; Tổ chức đàm phán kinh doanh; Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh; Cơ sở pháp lý...

   168 p hdu 11/08/2022 12 0

 • Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 1 (Trương Quang Thao)

  Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 1 (Trương Quang Thao)

  Cuốn sách Đô thị học - Những khái niệm mở đầu trình bày một cái nhìn bao quát về lịch trình hình thành và phát triển của tư duy và thực hành về đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây để nắm rõ chi tiết nội dung tài liệu.

   193 p hdu 11/08/2022 8 0

 • Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 2

  Ebook Đô thị học: Những khái niệm mở đầu - Phần 2

  Đô thị học - Những khái niệm mở đầu đề cập tới 5 khái niệm - chìa khóa để đi vào đô thị học: đó là đô thị, đô thị hóa, đô thị học, (lề) lối quy hoạch và nhà đô thị (hay nhà quy hoạch) và hàng trăm các khái niệm phái sinh từ các thuật ngữ ấy. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây để nắm rõ chi tiết nội dung...

   210 p hdu 11/08/2022 6 0

 • Teaching Pronunciation

  Teaching Pronunciation

  Lecture Teaching Pronunciation provide students with knowledge about: individual sounds; stress and intonation; pronunciation games; focusing on a difficult sound; saying the sound clearly in isolation; asking Ss to repeat in chorus or individually; contrasting sounds if Ss confuse; describing how it is pronounced;...

   18 p hdu 10/08/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số