• Giáo án Giáo dục kĩ năng sống - ĐH Sư phạm Hà Nội

    Giáo án Giáo dục kĩ năng sống - ĐH Sư phạm Hà Nội

    Mục tiêu: giúp học sinh nhận thức được các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống và các nguyên nhân nảy sinh những mâu thuẫn đó, học sinh nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, học sinh bình tĩnh trước những mâu thuẫn và xung đột, học sinh thiện chí và suy nghĩ tích cực khi quyết định giải...

     13 p hdu 13/07/2017 149 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số